ForsidenUtlysningerAktivitetssekretær

Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser søker aktivitetssekretær

Utlysning fra: Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 17.10.2018
DeltidFast stilling

Hyperion er den nasjonale paraplyorganisasjonen for foreninger som driver med fantastiske fritidsinteresser. Dette inkluderer datatreff, rollespill, cosplay, fantasylitteratur, film og mer. Hyperion forvalter frifondmidler fra LNU, støtter drift av medlemsforeningene, og driver andre prosjekter som sommerleir og kurs for medlemmer. Aktivitetssekretæren jobber på Hyperions kontor, ledet av generalsekretæren, sammen med Hyperions arbeidsutvalg og et lite sekretariat.

Om stillingen

Aktivitetssekretæren skal ha ansvar for å bistå og følge opp aktivitet i sentralleddet. Med aktiviteter mener vi møter, sommerleir, skoleringsseminarer og andre aktiviteter sentralstyret tar initiativ til. Aktivitetssekretæren skal også jobbe med utadrettet kommunikasjon og promotering av aktiviteter og forbundet. Eksempler på oppgaver kan være å lage program, bestille reiser, følge opp påmeldinger og holde nettside og sosiale medier oppdatert. Noen oppgaver fordeles blant alle som jobber på kontoret, som resulterer i tidvis prosjektansvar og noe administrativt ansvar. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med møter, kurs og arrangementer. Det er lagt til rette for at stillingen kan kombineres med studier.

Vi søker:

Hyperion søker en motivert medarbeider med bred organisasjonserfaring, som skal passe inn i et ungt arbeidsmiljø. Initiativ og evne til å jobbe selvstendig er en fordel i stillingen.

Vi tilbyr:

Hyperion er en av Norges raskest voksende barne- og ungdomsorganisasjoner, og arbeidslivet på kontoret er preget av stadig nye utfordringer blant noe rutine. Du får jobbe sammen med engasjerte ansatte og tillitsvalgte, og passe på at ungdommer i hele Norge får engasjere seg i sin hobby.

Krav til søker

  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  • Erfaring fra frivillige organisasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

  • Førerkort klasse B
  • Erfaring med større arrangementer
  • Erfaring med sosiale medier

Stillingen lønnes etter lønnstrinn 23 i lønnstabeller for arbeidstakere i staten

Søknadsfrist: 17.10.2018

Omgang: 40%
Tiltredelse: Medio november, etter avtale.
Arbeidstid: Fleksibel etter avtale.
Arbeidssted: Oslo, Kolstadgata 1, Frivillighetshuset
Kontaktperson: Simon Skjerven, tlf: 936 85 231, simons@n4f.no

Søknad med CV sendes til jobb@n4f.no, bruk “Aktivitetssekretær” i emnefeltet. Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju.

Publisert 20. september 2018

Topp