ForsidenUtlysningerAktivitetssekretær

Hyperion søker aktivitetssekretær

Utlysning fra: Hyperion

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 07.04.2017
DeltidFast stilling

Hyperion søker en aktivitetssekretær til en 40% stilling.

Om Hyperion:

Hyperion er den nasjonale paraplyorganisasjonen for foreninger som driver med fantastiske fritidsinteresser. Dette inkluderer datatreff, rollespill, brettspill, cosplay, fantasyliteratur, film og mer. Hyperion forvalter frifondmidler fra LNU, støtter drift av medlemsforeningene, og driver andre prosjekter som sommerleir og kurs for medlemmer. Aktivitessekretæren jobber på Hyperions kontor, ledet av generalsekretæren, sammen med Hyperions arbeidsutvalg og et lite sekretariat.

Om stillingen:

Aktivitetssekretæren skal ha ansvar for å bistå og følge opp aktivitet i sentralleddet. Med aktiviteter mener vi møter, sommerleir, skoleringsseminarer og andre aktiviteter sentralstyret tar initiativ til. Aktivitetsekretæren skal også jobbe med utadrettet kommunikasjon og promotering av aktiviteter og forbundet. Eksempler på oppgaver kan være å lage program, bestille reiser, følge opp påmeldinger og holde nettside og sosiale medier oppdatert. Noen oppgaver fordeles blant alle som jobber på kontoret, som resulterer i tidvis prosjektansvar og noe administrativt ansvar. Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid i forbindelse med møter, kurs og arrangementer.

Vi søker:

Hyperion søker en motivert medarbeider med bred organisasjonserfaring, som skal passe inn i et ungt arbeidsmiljø. Initiativ og evne til å jobbe selvstendig er en fordel i stillingen.

Vi tilbyr:

Hyperion er en av Norges raskest voksende barne- og ungdomsorganisasjoner, og arbeidslivet på kontoret er preget av stadig nye utfordringer blant noe rutine. Du får jobbe sammen med engasjerte ansatte og tillitsvalgte, og passe på at ungdommer i hele Norge får engasjere seg i sin hobby.

Krav til søker:

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Erfaring fra frivillige organisasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner:

Førerkort.
Erfaring med større arrangementer

Stillingen lønnes etter lønnstrinn 23 i lønnstabellen for arbeidstakere i staten

SØKNADSFRIST: 07.04.17
OMFANG: 40%
TILTREDELSE: Så snart som mulig, etter avtale
ARBEIDSTID: Fleksibel etter avtale.
ARBEIDSSTED: Oslo, Kolstadgata 1, Frivillighetshuset
KONTAKTPERSON: Sara Hauge, tlf: 455 14 940, sara@n4f.no

Søknad med CV sendes til jobb@n4f.no, bruk; “Aktivitetssekretær” i emnefeltet. Kvinner oppfordres til å søke.

Publisert 20. mars 2017

Topp