ForsidenUtlysningerassistent for ungdomssatsningen

Plan International Norge søker assistent for ungdomssatsningen

Utlysning fra: Plan International Norge

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 05.06.2017
DeltidProsjektstilling

Om Plans ungdomssatsning:

Hovedmålet med Plans ungdomssatsing er at ungdom skal få økt kunnskap om og engasjement for barn og unges rettigheter og situasjon globalt – for aktivt å kunne bidra til å sikre barn og unges rettigheter og oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Således har Plans ungdomssatsing som mål:

 • Å spre informasjon og kunnskap til flest mulig unge i Norge
 • Å motivere og gjøre flere unge i stand til å jobbe for en verden der alle barn får realisert sine muligheter og lever i samfunn som respekterer menneskers rettigheter og verdighet
 • At ungdoms stemmer blir hørt og tatt hensyn til i Norsk utviklingspolitikk

Om stillingen:

Det digitale lavterskeltilbudet PlanUngdom, ble for første gang lansert under Plans jenteaksjon i 2015. PlanUngdom er et tilbud til alle mellom 13-19 år som ønsker å engasjere seg i globale spørsmål og Nord/Sør-tematikk. Gjennom PlanUngdom tilbyr vi enkel, tilgjengelig informasjon om aktuelle temaer og gir varierte handlingsalternativer til «vanlig» ungdom slik at de kan lære om, engasjere seg i og delta i utviklingsdebatt- og politikk på ulike nivåer.

Målet med stillingen er å øke medlemsmassen i PlanUngdoms Facebook-gruppe, holde medlemmene aktive, samt skape engasjement rundt våre digitale aktiviteter.
Denne stillingen vil være ansvarlig for å drifte PlanUngdoms digitale flater, herunder innhold og aktivitet i vår lukkede Facebook-gruppe. Du vil være ansvarlig for å lage, promotere og skape engasjement rundt våre eventer og aktiviteter i Sosiale Medier. Stillingen passer perfekt til studenter.

Drømmekandidaten vår:

 • er innovativ, kreativ og oppdatert på hva som rører seg i aldersgruppen 13-19 år
 • er rå på Facebook og Snapchat
 • kan grunnleggende photoshop, indesign og filmredigering
 • er god på å skrive tekster som engasjerer andre
 • snakker og skriver flytende norsk, og har gode engelskkunnskaper
 • er strukturert og pliktoppfyllende, leverer til frister
 • har kanskje kjennskap til Drupal, i så fall vil dette være en fordel

Vi tilbyr:

 • 20 % stilling med fleksibel arbeidstid som enkelt lar seg kombinere med studier
 • mulighet til å gjøre en forskjell for barn og unge i Norge og i verden
 • stor frihet til å påvirke Plans ungdomssatsning med dine ideer, samt å påvirke din egen arbeidshverdag
 • Et engasjement med varighet ut 2018, med mulighet for forlengelse

Hvis du er vår drømmekandidat så håper vi at du sender oss cv og søknad. I søknaden vil vi gjerne at du gir konkrete eksempler som viser at du behersker kommunikasjon på digitale flater (eksempler kan være erfaring med blogg, nettsider eller mange følgere på SoMe)

Plan International Norge er en av Norges største bistandsorganisasjoner med regelmessig støtte fra norske faddere til 136 000 fadderbarn. Vi mottar også støtte fra UD/Norad, bedrifter og skoler. Plan International jobber for at barn skal få oppfylt sin grunnleggende rett til å overleve, utvikle seg, delta i beslutninger som angår dem selv, og bli beskyttet mot vold og overgrep. Plan International er en politisk og religiøst uavhengig internasjonal organisasjon som jobber i 70 land.

Se også utlysning på Finn.no

Publisert 24. mai 2017

Topp