ForsidenUtlysningermedlemmer til ulike fagutvalg!

Spire søker medlemmer til ulike fagutvalg!

Utlysning fra: Spire

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 15.09.2017
DeltidVerv

Er du opptatt av miljø og bærekraftig utvikling? Brenner du særlig for et av Spires hovedtemaer: klima & miljø, matsikkerhet, internasjonal handel eller bærekraftige byer? Liker du å uttrykke deg i tekst og jobbe målrettet sammen med andre? Har du lyst å bruke litt av fritiden din på å gjøre denne verden til et litt bedre sted? Ja, da kan du bli med i et av våre politiske utvalg!

Spires sentrale fagutvalg

Sentralt i Oslo finner vi Spires politiske utvalg. Utvalgene er eksperter på sine felt og jobber med politikere og media for å spre kunnskap og engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål. Alle Spires utvalg jobber med å arrangere spennende arrangementer, skrive blogginnlegg og kronikker, delta og rapportere fra debatter, utarbeide og holde foredrag, komme med innspill på nasjonal politikk og representere Spire i interessante faglige nettverk. Utvalgene fungerer også som fagressurser for resten av organisasjonen. Dersom du vil fordype deg i ett av Spires temaer, er du velkommen å bli med i et av de politiske utvalgene.

Matutvalget i Spire jobber med tema som internasjonal matsikkerhet, jordbrukspolitikk, økologi, bevissthet rundt mat og jordbruk og grønn matglede. I tillegg til å ha flere prosjekter med urbant jordbruk på Losæter, hvor de blant annet har sin egen parsell, skal de i høst arrangere MatBeat – en markering av verdens matdag – for fjerde året på rad!

Klimautvalget i Spire følger verdens klimaforhandlinger tett og reiser hvert år til FNs klimaforhandlinger. Der jobber de sammen med sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden for å sikre at politikerne ikke koker kloden. Klimautvalget jobber også utadrettet mot norsk ungdom for å spre bevissthet omkring klimaspørsmål. De har blant annet utviklet en nyttig brosjyre som forteller deg alt du behøver å vite om klimaforhandlingene.

Handelsutvalget i Spire holder seg oppdatert på handelsspørsmål og jobber for å få politikere til å ta etiske og bærekraftige hensyn før de vedtar nye handelspolitiske steg. I handelsutvalget vil du sammen med dyktige og engasjerte mennesker lære mer internasjonal handel, og hvordan vi kan få en mer rettferdig handelspolitikk som ikke favoriserer rike lands interesser over fattige lands muligheter til å styre over egen politikk.

Byutvalget i Spire jobber med miljømessige, sosiale og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling i byer i Norge og globalt. Infrastruktur, urban dyrking, arkitektur, lokaldemokrati og medvirkningsprosesser er noen av temaene en kan bryne seg på i dette utvalget.

Kampanjeutvalget arbeider med å utforme Spires neste store kampanje, som handler om likestilling i landbruket i Sør, og hvordan dette henger sammen med klimaendringene. Vi skal lage en spennende utstilling i samarbeid med Jenny Jordahl, kjent fra Livet blant Dyrene og 60 kvinner du burde ha møtt.

Spires internasjonale utvalg skal etter en tid uten aktivitet gjenopprettes for å jobbe med Spires neste store internasjonale prosjekt: en Fredskorpsutveksling mellom oss og tre av partnerorganisasjonene våre i Malawi, Zimbabwe og Etiopia. Her vil du opparbeide deg viktige erfaring og kunnskap gjennom å planlegge et større utvekslingsprosjekt helt fra begynnelsen, i tett samarbeid med ungdom i Sør.

Bli med!

Som aktiv i et av Spires politiske utvalg vil du få muligheter til å utvikle deg faglig sammen med andre som er like engasjert som deg, og du vil få jobbe direkte opp mot politikere for å påvirke politikk, både i Norge og internasjonalt. Du vil i tillegg bli kjent med mange andre engasjerte mennesker, få viktig organisasjonserfaring, og utvide nettverket ditt. Ikke minst blir du med i en bevegelse for en bedre og mer rettferdig verden, og får oppleve hvordan det er å bidra til samfunnsendring!

Hvis du ønsker å bli med i arbeidet til et av våre utvalg, send en e-post til hege@spireorg.no med litt informasjon om deg selv og hvilket utvalg du er interessert i!

Ikke i Oslo sier du?

Hvis du ikke bor i Oslo kan du engasjere deg i av Spires 10 lokallag. Hvis det ikke finnes et lokallag der du bor kan vi hjelpe deg med å starte et. Ta i så fall kontakt med vår organisasjonsrådgiver Aurora, auorora@spireorg.no. Hvis du har andre spørsmål kan du alltid ta kontakt med organisasjonssekretær Mathias på mathias@utviklingsfondet.no, eller ta en telefon i kontortiden til 23 10 95 93.

Publisert 22. august 2017

Topp