ForsidenUtlysningerDaglig leder

AKKS Norge søker daglig leder

Utlysning fra: AKKS Norge

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 10.04.2018
HeltidFast stilling

AKKS Norge er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for en bedre balanse i norsk musikkliv. Vårt formål er ”å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet” og musikkopplæring er kjernen i AKKS sin virksomhet.

Vi søker ny daglig leder 

Som en barne- og ungdomsorganisasjon er vår primærmålgruppe jenter under 26 år, men organisasjonen er åpen for alle som ønsker å lære mer eller engasjere seg i musikk, i konsertarrangering, i frivillighet, i likestilling og i likeverd.

AKKS Norge har avdelinger i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim som alle arrangerer instrument- og bandkurs, workshops og seminarer, konserter og arrangementer og drifter egne øvingslokaler. Organisasjonen består i dag av mer enn 1600 medlemmer og nærmere 100 band.

AKKS Norge søker nå ny daglig leder som kan være med på å videreutvikle organisasjonens visjoner og satsningsområder. Som daglig leder i AKKS Norge vil du være bindeleddet mellom avdelingene og Landsstyrets sekretariat. AKKS Norge er samlokalisert med AKKS Oslo i flotte kontorlokaler på Sentralen i Oslo.

Arbeidsoppgaver:

Ansvarlig for daglig drift og videreutvikling av organisasjonen i samarbeid med de lokale avdelingene og Landsstyret

 • Økonomistyring, inkludert søknadsskriving, budsjett og regnskapsansvar
 • Skape gode rutiner i organisasjonen, følge strategi- og handlingsplan og organisere samlinger for
avdelinger og styret
 • Kultur – og interessepolitisk arbeid
 • Representere AKKS i ulike forum, på konferanser, seminarer og lignende
 • Landsstyrets sekretariat

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Engasjement for barn, ungdom og likestillingsarbeid
 • Relevant erfaring fra kulturlivet og organisasjonsarbeid
 • Administrativ erfaring og økonomisk kompetanse
 • Selvstendig og selvdreven
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode evner til kommunikasjons- og relasjonsbygging
 • Kjennskap til musikk og kulturbransjen
 • Minimum utdanning bachelornivå, men realkompetanse/relevant erfaring kan veie opp.

Vi skjønner at man ikke kan inneha alle kvalifikasjonene som er beskrevet over, vi søker etter noen som har en god kombinasjon av dette. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En givende jobb med spennende utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid, men noe kvelds- og helgearbeid og reisevirksomhet må påberegnes.
 • Lønn etter avtale. 


Tilstredelse 1.juni eller etter avtale.  Søknad sendes på post til akks@akks.no innen 10. april. Spørsmål kan rettes til daglig leder Ane Kiran på tlf 98685043, akks@akks.no eller styreleder Rhiannon Edwards, t.91605070 e: rhiannon@utstyrsordningen.no

Publisert 20. mars 2018

Topp