ForsidenUtlysningerDaglig leder

Natur og Ungdom søker daglig leder

Utlysning fra: Natur og Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 04.06.2018
HeltidFast stilling

Vil du være med på å styrke miljøbevegelsen i Norge? Natur og Ungdom har ledig stilling som daglig leder.

Natur og Ungdom søker en daglig leder som vil inneha hovedansvaret for drift av organisasjonen, herunder økonomi, personal og administrasjon. I jobben vil du stå i spissen for videreutvikling av en av Norges største ungdomsorganisasjoner, og ha en viktig lederrolle. Daglig leder inngår, sammen med leder, nestledere og organisasjonssekretær, i Natur og Ungdoms utvidede arbeidsutvalg. Stillingen er i fulltid og med arbeidsplass på vårt hovedkontor i Oslo sentrum.

Daglig leder har hovedansvar for Natur og Ungdoms økonomi og skal drifte denne etter vedtak gjort i styrende organer. Du jobber med organisasjonens økonomi på et overordnet og strategisk nivå. Stillingen leder prosessen med å legge budsjett for året og budsjettrevideringer, og har i oppgave å ferdigstille årsregnskapet. Du jobber sammen med en økonomisjef med ansvar for utbetalinger og annet regnskap i det daglige, et regnskapskontor og organisasjonens revisor, men stillingen inneholder også mye praktisk regnskapsføring i nettbasert regnskapsprogram og Excel. Daglig leder har ansvar for Natur og Ungdoms søknader om driftsstøtte, rapportering på disse, økonomiske avtaler, og andre samarbeider. Størrelsen på økonomien er på mer enn 15 millioner kroner. Det gis grundig opplæring, men det er en fordel å ha noe kunnskap eller erfaring med økonomiarbeid og regnskap.

Daglig leder er personalleder for et engasjert og ungt sekretariat med 22 ansatte. Dette innebærer ansvar for ansettelser, formalia og lønn. Videre holder du medarbeidersamtaler, jevnlige sekretariatsmøter og sørger for annen oppfølging i det daglige. Stillingen har sammen med en kontorsjef ansvar for den praktiske driften av hovedkontoret.

Daglig leder har en viktig rolle under landsmøter, landsstyremøter og sentralstyremøter, der du skal presentere saker og rapportere om organisasjonens økonomi og administrasjon på en god måte. Du har også ansvar under nasjonale konferanser og leirer, og ansvar for oppfølging av organisasjonens retningslinjer.

Vi søker deg som:

  • Har gode lederegenskaper
  • Jobber godt både i samarbeid og selvstendig
  • Er ansvarsfull, strukturert og har stor arbeidskapasitet
  • Har solid erfaring fra organisasjonsarbeid. Erfaring med økonomiarbeid er en fordel.
  • Har sterkt miljøengasjement

Vi kan tilby:

  • Ung og engasjerende arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum.
  • Godt arbeidsmiljø, høyt tempo, spennende utfordringer og verdifull erfaring.
  • Stillingen har mye ansvar og et mangfold av oppgaver. Med dette følger stor frihet og mulighet til å videreutvikle og lede Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom.

Stillingen er 100 % og lønnes med 17 963 kr brutto/mnd. Vi oppfordrer deg som er under 26 år til å søke på stillingen, men alle søknader blir vurdert. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. For ordens skyld opplyser vi om at det kreves en begrenset politiattest fra alle ansatte i Natur og Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og dine tanker om jobben. Legg ved CV. Søknadsfrist er 4. juni. Ansettelse skjer i landsstyret siste uka i juni. Tiltredelse månedsskiftet juli/august. Det vil bli gitt grundig opplæring.

Søknad og CV sendes til Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom: gautee@nu.no

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål:
Om prosessen: Gaute Eiterjord (leder), 468 92 288 eller gautee@nu.no
Om stillingen: Anna Olerud (daglig leder), 991 12 932 eller annao@nu.no

Publisert 23. april 2018

Topp