ForsidenUtlysningerDaglig leder

Natur og Ungdom søker daglig leder

Utlysning fra: Natur og Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 18.04.2021
HeltidÅremål

Vil du være med på å styrke miljøbevegelsen i Norge? Natur og Ungdom har ledig stilling som daglig leder. Søknadsfrist er 18. april, og tiltredelse i juli.

Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for ungdom opp til 26 år, med rundt 8000 medlemmer og 60 lokallag som jobber med miljøproblemer der de bor. Natur og Ungdoms hovedkontor ligger i Torggata 34 i Oslo.

Natur og Ungdom søker en daglig leder som vil inneha hovedansvaret for drift av organisasjonen, herunder økonomi, personal og administrasjon.

Daglig leder har også ansvar under nasjonale konferanser og leirer, og ansvar for oppfølging av organisasjonens retningslinjer. En del helge- og kveldsarbeid må påregnes.

En del av NUs ledelse

Daglig leder inngår, sammen med leder, nestledere og organisasjonssekretær, i Natur og Ungdoms utvidede arbeidsutvalg, hvor stillingen kan bidra til utvikling av organisasjonen også utenfor egne arbeidsområder.

Daglig leder er personalleder for et sekretariat med 20 ansatte. Dette innebærer ansvar for ansettelser, formalia og lønn. Videre holder du medarbeidersamtaler, jevnlige sekretariatsmøter og sørger for annen oppfølging i det daglige. Stillingen har sammen med en kontorsjef ansvar for den praktiske driften av hovedkontoret.

Daglig leder møter også på ukentlige sentralstyremøter hver torsdag kl. 17-19. Daglig leder har en viktig rolle under landsmøter, landsstyremøter og sentralstyremøter, der du skal presentere saker og rapportere om organisasjonens økonomi og administrasjon på en god måte.

Økonomi

Daglig leder har hovedansvar for Natur og Ungdoms økonomi og skal drifte denne etter vedtak gjort i styrende organer. Du jobber med organisasjonens økonomi på et overordnet og strategisk nivå. Stillingen leder prosessen med å legge budsjett for året og budsjettrevideringer, og har i oppgave å ferdigstille årsregnskapet. Du jobber sammen med en økonomisjef med ansvar for utbetalinger og annet regnskap i det daglige, et regnskapskontor og organisasjonens revisor, men stillingen inneholder også mye praktisk regnskapsføring i nettbasert regnskapsprogram (xledger) og Excel.

Daglig leder har ansvar for Natur og Ungdoms søknader om driftsstøtte, rapportering på disse, økonomiske avtaler, og andre samarbeider. Størrelsen på økonomien er på mer enn 15 millioner kroner. Det gis grundig opplæring, men det er en fordel å ha noe kunnskap eller erfaring med økonomiarbeid og regnskap.

Vi søker deg som

  • Har gode lederegenskaper.
  •  Er ansvarsfull, strukturert og har stor arbeidskapasitet.
  •  Er komfortabel med personalansvar og å følge opp andres arbeid og ansettelsesforhold, og har tidligere erfaring med eller utdanning innen personalledelse. Det er en fordel med kjennskap til lov- og avtaleverk i arbeidslivet.
  •  Har solid erfaring fra ungdomsorganisasjonsarbeid. Erfaring med økonomiarbeid er en fordel.
  •  Har sterkt miljøengasjement.

Vi kan tilby

  • Engasjerende arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum.
  • Godt arbeidsmiljø, spennende utfordringer og verdifull erfaring.
  • Mye ansvar og et mangfold av oppgaver.
  • Stor frihet og mulighet til å videreutvikle og lede Norges største miljøvernorganisasjon for ungdom.

Stillingen ansettes på åremål, med en åremålsperiode på3-5 år. Den er 100 % og lønnes etter Kontoroverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor, med minst en årslønn på 437.400 kr. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. For ordens skyld opplyser vi om at det kreves en begrenset politiattest fra alle ansatte i Natur og Ungdom, ettersom vi har ansvar for mindreårige personer.

I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og dine tanker om jobben. Legg ved CV. Søknadsfrist er søndag 18. april. Ansettelse skjer i løpet av april. Tiltredelse er tidlig i juli, men om mulig ønsker vi å sette i gang med betalt opplæring allerede i mai. Det vil bli gitt grundig opplæring.

Søknad og CV sendes til Therese Hugsmyr Woie, leder i Natur og Ungdom: theresew@nu.no

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål:
Om prosessen: Therese Hugsmyr Woie (leder), 907 27 377 eller theresew@nu.no
Om stillingen: Johanne Frost Klepp (daglig leder), 413 48 305 eller johannek@nu.no

Publisert 1. mars 2021

Topp