ForsidenUtlysningerLandsstyremedlem

DNT ung søker landsstyremedlem

Utlysning fra: DNT ung

Sted: Hele landet
Søknadsfrist: 24.02.2019
Verv

I DNT ungs landsstyre kan du være med å påvirke og avgjøre hvordan morgendagens DNT ung skal være.

DNT ungs landsstyre er DNT ung sitt sentrale organ, og består i dag av seks landsstyremedlemmer som har i oppgave å styre DNT ung gjennom året mellom landsmøtene. Landsstyret skal legge til rette for at de lokale DNT ung-gruppene skal få de beste forutsetningene for sine aktiviteter og øvrige drift. Fra 2019 skal landsstyret utvides med to medlemmer, og vil med andre ord bestå av åtte landsstyremedlemmer.

Landsstyret består av representanter som jobber for å fremme et allsidig og aktivt ungdomstilbud i DNT og DNTs medlemsforeninger. Med andre ord jobbe for at ungdommer over hele Norge skal få et attraktivt tilbud gjennom DNT, enten gjennom organisert aktivitet i DNT ung-grupper, på egen hånd eller med venner ved hjelp av tilrettelegging av informasjon, stier, hytter, gode medlemstilbud og mer. Det avholdes jevnlige landsstyremøter rundt om i landet, men fortrinnsvis i Oslo. Reisekostnader til alle møter blir dekket, og vi er av den oppfatning av at landsstyret blir best med en god variasjon i både geografisk tilhørighet, alder (mellom 13 og 26) og kjønn.

Hvis dette kan være interessant for deg, ber vi deg klikke deg inn her for å lese mer. Der finner du også søknadsskjema for å søke på dette vervet. Skulle du ha spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt med valgkomiteens leder Jens Kristian Øvstebø på jens@dntung.no

Publisert 24. januar 2019

Topp