ForsidenUtlysningerEnergimedarbeider i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt

Natur og Ungdom søker energimedarbeider i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt

Utlysning fra: Natur og Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 24.09.2020
HeltidFast stilling

Natur og Ungdom har en ledig fulltidsstilling i Oslo som energimedarbeider i Natur og Ungdoms Russlandsprosjekt.

Prosjektet er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og to miljøvernorganisasjoner i Nordvest-Russland. Søknadsfrist er 24. september, og tiltredelse i begynnelsen av oktober.

Miljøproblemene i Nordvest-Russland er mange og store, og flere av dem er tilknyttet produksjon og bruk av energi. Natur og Ungdom kan ikke løse alle miljøproblemene i Russland, men vi kan være med på å støtte lokale organisasjoner og bidra med kompetanse innen miljøvern, søknadsskriving og organisasjonsbygging. Siden 1993 har Natur og Ungdom jobbet for å bygge en miljøbevegelse for ungdom i Nordvest-Russland, og vi samarbeider nå tett med miljøvernorganisasjonene Priroda i Molodezh i Murmansk og 42 i Arkhangelsk.

Stillingen har ansvar for:

  • Oppfølgingen av samarbeidet med PiM og 42.
  • Oppfølging av det politiske samarbeidet med de russiske organisasjonene, med mål om å påvirke russisk miljø-, atom- og energipolitikk i nordområdene, samt være med på å påvirke norsk miljøpolitikk i nordområdene og dekommisjoneringen av de norske atomreaktorene. Det vil også være mulig å involvere kampanjerettet arbeid i stillingen.
  • Arbeid med budsjett, regnskap, søknadsskriving og rapportering. Økonomi- og rapporteringserfaring er en fordel, men ikke et krav.

Stillingen har plass ved Natur og Ungdoms hovedkontor i Oslo og innebærer en del reising til Murmansk og Arkhangelsk. Erfaring fra organisasjonsarbeid er en fordel, og interesse for miljø- og energipolitikk en forutsetning. Det er ikke krav om å kunne russisk for å søke, men det vil være en fordel dersom søkeren har noen russiskkunnskaper.

Energimedarbeider har ansvar for atom- og energiarbeidet i Russlandsprosjektet.

Vi oppfordrer deg som er under 26 år til å søke på stillingen, men alle søknader vil bli vurdert. Stillingen er 100 % og lønnes etter avtale med minimum 22.000 kr brutto/mnd, fra og med 2021 vil det innføres tarifflønn. I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og hvilke tanker du gjør deg om jobben. Legg ved CV. Søknadsfristen er torsdag 24. september, med ansettelse i slutten av september. Tiltredelse er i begynnelsen av oktober, med en ukes opplæring.

Søknaden og CV sendes til dagligleder@nu.no.

Natur og Ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge med rundt 9000 medlemmer, fordelt på over 60 lokallag. Vi mener at den beste måten å jobbe for naturen er å tenke globalt, og jobbe lokalt. Natur og Ungdom er opptatt av å ikke bare peke på utfordringene, men også peke på mulige løsningene. Som en interesseorganisasjon er vi med på å presse politikere og selskaper til å ta sin del av ansvaret for at problemene skal løses. Vi mener alle må ta i et tak for å løse miljøutfordringene i verden, og tar derfor kampen mot de største forurenserne og stoppe de som ødelegger miljøet.

Dersom du har spørsmål om stillingen kan du gjerne ta kontakt med oss:
Johanne Frost Klepp (daglig leder): 413 48 305 eller dagligleder@nu.no
Una Pasovic (energimedarbeider): 481 93 927 eller unap@nu.no

Publisert 15. september 2020

Topp