ForsidenUtlysningerFagkoordinator

Skeiv Ungdom søker fagkoordinator

Utlysning fra: Skeiv Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 31.05.2020
HeltidProsjektstilling

Ønsker du å jobbe med å løfte frem unge skeive stemmer, og bidra til at våre meninger blir hørt i politiske prosesser? Ønsker du å bidra til å styrke våre tillitsvalgte og frivillige i deres roller lokalt og nasjonalt? Da er kanskje du vår nye fagkoordinator i Skeiv Ungdom!

Skeiv Ungdom har et eksplisitt rusforebyggende og helsefremmende perspektiv, som tar utgangspunkt i at den skeive populasjonen i Norge er utsatt for en rekke risikofaktorer. Vi er en organisasjon med et høyt aktivitetsnivå, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre unge skeives levekår og psykiske helse. For å ivareta våre medlemmers interesser jobber vi både på individnivå og på systemnivå.

Vår målsetting er at unge skeive skal være aktive deltakere i beslutninger om egen helse, rettigheter og tjenester, og vårt mål er å være en sentral aktør på feltet. Som fagkoordinator er din rolle å koordinere og tilrettelegge for dette arbeidet. Du vil ha faglig ansvar for vår kjernekompetanse, og jobbe med å stryke våre brukerrepresentanter og trygge dem i sin rolle.

Stillingen vil inngå i Skeiv Ungdoms sekretariat og svare til administrasjonsleder. Du vil jobbe på vårt hovedkontor i Oslo sentrum sammen med våre øvrige ansatte. Kontorene våre er universelt utformet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Drive med rekruttering og oppfølging av organisasjonens brukerrepresentanter og erfaringsformidlere, samt styrke deres faglige og organisatoriske kompetanse.
 • Jobbe for å øke innsats i lokale og nasjonale brukerråd og -utvalg innenfor offentlig tjenestevirksomhet og politikk.
 • Skrive høringssvar til relevante offentlige instanser.
 • Koordinere arbeidet med våre nasjonale konferanser og skoleringer for tillitsvalgte og frivillige, samt utarbeide skoleringsmateriell for våre brukerrepresentanter.
 • Systematisere og rapportere på organisasjonens aktivitet.

Du må ha

 • Relevant erfaring med arbeid innen feltet kjønns- og seksualitetsmangfold, samt kjennskap til rus- og psykisk helse-feltet
 • Erfaring som frivillig/tillitsvalgt i en ideell interesseorganisasjon – helst fra barne- og ungdomsfrivilligheten
 • Erfaring med søknads- og rapporteringsarbeid
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Egenerfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er en fordel om du

 • Har erfaring med å sitte i brukerråd – helst for en ideell interesseorganisasjon
 • Er organisert og strukturert, og kan jobbe selvstendig og i grupper
 • Har erfaring med å arrangere nasjonale konferanser og skoleringsarenaer
 • Har erfaring med skoleringsvirksomhet
 • Har inngående erfaring med å bruke digitale verktøy i skoleringssammenheng

Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønnskarakteristika og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle relasjoner og uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønnskarakteristika eller seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

Skeiv Ungdom arbeider for at de ansatte skal gjenspeile det mangfoldet vi representerer og jobber for som organisasjon. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss – uavhengig av etnisk bakgrunn, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell identitet, religion eller alder. Vi oppfordrer særlig skeive personer, rasifiserte personer (ofte omtalt som etniske minoriteter) og/eller personer med nedsatt funksjonsevne til å søke. Vi tilrettelegger arbeidsplassen etter behov.

Hos oss i Skeiv Ungdom får du

 • Jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer, tillitsvalgte og frivillige
 • Et meningsfullt, fleksibelt og hyggelig arbeidsmiljø, med god oppfølging
 • Fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 10 og 14, samt mulighet for hjemmekontor
 • En universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
  tilgang til treningsrom og trening i arbeidstiden
 • Felles lunsjordning
 • Mulighet til å delta på kurs relevante for stillingen

Stillingen er på 100% og lønnes etter statens satser, lønnstrinn 33. Noe kvelds- og helgearbeid, samt noe reising må medregnes. Stillingen er finansiert gjennom statlige prosjektmidler, og en videreføring av stillingen er avhengig av videreføring av disse midlene.

Tiltredelse: august 2020

Eventuelle spørsmål til stillingen kan rettes til administrasjonsleder i Skeiv Ungdom, Åsmund Forbech Holst, på e-post asmund@skeivungdom.no eller tlf. 473 95 011.

Søknadsbrev og CV sendes innen 31. mai 2020 på e-post til jobb@skeivungdom.no, og merkes “Søknad fagkoordinator”. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved eventuelt intervju. Vi planlegger å gjennomføre intervjuer i uke 24 og 25.

Siden vi er en organisasjon som jobber spesifikt med barn og ungdom vil vi be personen vi ansetter om å fremvise forenklet politiattest.

Publisert 27. april 2020

Topp