ForsidenUtlysningerFagpolitisk rådgiver og prosjektleder

Unge funksjonshemmede søker fagpolitisk rådgiver og prosjektleder

Utlysning fra: Unge funksjonshemmede

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 31.07.2017
HeltidProsjektstilling

Er du vår nye medarbeider? Unge funksjonshemmede har to ledige stillinger i sekretariatet, som fagpolitisk rådgiver/prosjektleder og som prosjektleder. Søknadsfrist 31. juli.

FAGPOLITISK RÅDGIVER/PROSJEKTLEDER

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi jobbet for deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Vi har en ledig midlertidig stilling som fagpolitisk rådgiver/prosjektleder i 100 % frem til 31. juli 2018, med mulighet for forlengelse. Ansettelse og oppstart 1. september 2017.

Vi tilrettelegger gjerne arbeidsvilkårene og arbeidsplassen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

Arbeidsoppgaver

 • Som prosjektleder i Unge funksjonshemmede vil du ha ansvaret for å lede og gjennomføre et prosjekt som skal utvikle ungdomstilpassede likepersonstilbud for organisasjoner for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Dette innebærer blant annet økonomistyring, kontakt med Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner og rapportering.
 • I prosjektet vil du blant annet lage en digital håndbok i likepersonsarbeid for ungdom og gjennomføre et likepersonskurs.
 • I 2018 kan et eller flere nye prosjekter på feltet komme til. Du vil også få medansvar for å utvikle søknader på nye prosjekter.
 • Som politisk rådgiver vil du bistå generalsekretær og styreleder i Unge funksjonshemmedes interessepolitiske arbeid knyttet til arbeidsliv, helse og utdanning. Det innebærer faglig research, produksjon av faglige og politiske notater, utkast til høringssvar, presentasjoner og foredrag.
 • Arbeidet innebærer dialog med fagmiljøer, helseforetakene, NAV og med unge brukere, for eksempel via Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner.
 • Deltakelse på høringer, konferanser og seminarer vil være en del av stillingen.
 • Koordinering og oppfølging av Unge funksjonshemmedes internasjonale arbeid, herunder samarbeid med nordiske søsterorganisasjoner.

Stillingen er selvstendig, men innebærer nært samarbeid med de ansvarlige for det løpende politiske og organisatoriske arbeidet i organisasjonen. Du vil arbeide tett på kolleger som jobber med prosjekter på helse-, arbeidslivs- og velferdsfeltet. Noe kvelds- og helgearbeid og enkelte reiser må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minst bachelornivå
 • Relevant organisasjonserfaring. Det er særlig en fordel om du har erfaring med likepersonsarbeid og/eller politisk påvirkningsarbeid
 • Fordel om du har koordinert ulike typer arrangementer og jobbet med søknads- og rapportskriving.
 • Du har kanskje erfaring med å styre prosjekter eller prosesser.
 • Du skriver godt, har politisk teft og evne til nettverksbygging.
 • Bakgrunn fra arbeidslivs-, helse- og velferdsfeltet, gjerne også ungdomsmedvirkning, er en fordel, men ikke et krav.

Egenskaper

 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner for dine kolleger i det daglige arbeidet.
 • Vi er overbevist om at tidligere ledere beskriver deg som engasjert, nøyaktig og pålitelig.
 • Som en av seks ansatte tror vi at du går inn for å være en lagspiller og bidra positivt til kontormiljøet.

Vi kan tilby deg

 • en jobb med mening
 • engasjerte og dyktige kolleger
 • et arbeidsmiljø tett på samfunnsdebatten
 • sentrale, tilgjengelige og tidsriktige arbeidslokaler i Oslo sentrum
 • lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 46–49 i statens regulativ.
 • fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene.

Unge funksjonshemmede er IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.

Informasjon om søknadsfrist og søkemåte nederst i annonsen.

PROSJEKTLEDER

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi jobbet for deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Vi har en ledig midlertidig stilling som prosjektleder og prosjektmedarbeider i 100 % frem til 31. juli 2018, med mulighet for forlengelse. Ansettelse og oppstart 1. september 2017.

Vi tilrettelegger gjerne arbeidsvilkårene og arbeidsplassen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

Arbeidsoppgaver

 • Som prosjektleder i Unge funksjonshemmede vil du ha ansvaret for å lede og gjennomføre et prosjekt som skal utvikle en podcast om hvordan ungdom med ulike funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer mestrer utfordringer i sitt liv og hverdag.
 • Vi leter etter deg som vil formidle forskning og mestringshistorier gjennom en flermedial podcast. Dette arbeidet innebærer økonomistyring, rapportering og arbeid med lyd, tekst og bilde.
 • Arbeidet innebærer også dialog med fagmiljøer og med unge brukere, for eksempel via Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner.
 • I 2018 kan et eller flere nye prosjekter på feltet komme til. Du vil også få medansvar for å utvikle søknader på nye prosjekter.
 • Som prosjektmedarbeider vil du bistå vår prosjektleder på seksuell helse med varierte oppgaver innen formidling og distribusjon av prosjektet Sex som funker.
 • Deltakelse på konferanser og seminarer vil være en del av stillingen.

Stillingen er selvstendig, men innebærer nært samarbeid med de ansvarlige for det løpende politiske og organisatoriske arbeidet i organisasjonen. Du vil arbeide tett på kolleger som jobber med prosjekter på helse-, arbeidslivs- og velferdsfeltet. Noe kvelds- og helgearbeid og enkelte reiser må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Det er en fordel om du har høyere utdanning på minst bachelornivå.
 • Du har erfaring innen media og kommunikasjon. Eksempel på relevant kompetanse er radio, tekstredigering, video, nettside, distribusjon, film, redigering, journalistikk og grafisk design.
 • Du har relevant organisasjonserfaring. Det er særlig en fordel om du har erfaring fra en ungdoms- og/eller brukerorganisasjon.
 • Fordel om du har koordinert ulike typer arrangementer og jobbet med søknads- og rapportskriving.
 • Du har kanskje erfaring med å styre prosjekter eller prosesser.
 • Du skriver godt, har interesse for forskningsformidling og evne til nettverksbygging.
 • Bakgrunn fra arbeidslivs-, helse- og velferdsfeltet, gjerne også ungdomsmedvirkning, er en fordel, men ikke et krav.

Egenskaper

 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner for dine kolleger i det daglige arbeidet.
 • Vi er overbevist om at tidligere ledere beskriver deg som engasjert, kreativ, nøyaktig og pålitelig.
 • Som en av seks ansatte tror vi at du går inn for å være en lagspiller og bidra positivt til kontormiljøet.

Vi kan tilby deg

 • en jobb med mening
 • engasjerte og dyktige kolleger
 • et arbeidsmiljø tett på samfunnsdebatten
 • sentrale, tilgjengelige og tidsriktige arbeidslokaler i Oslo sentrum
 • lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 46–49 i statens regulativ.
 • fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene.

Unge funksjonshemmede er IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.

Søknadsfrist og søkemåte
Send søknad på maks én A4-side og CV på e-post til post@ungefunksjonshemmede.no senest 31. juli 2017. Skriv “Søknad, prosjektleder” eller “Søknad, fagpolitisk rådgiver” i emnefeltet.

Kontaktinformasjon
Vil du vite mer om stillingen og om Unge funksjonshemmede, eller om hvordan vi kan tilrettelegge for søkere med nedsatt funksjonsevne eller spesielle behov?

Ta kontakt med generalsekretær Synne Lerhol på telefon 480 93 590, eller styreleder Camilla Lyngen på telefon 918 46 984.

Se også www.ungefunksjonshemmede.no for mer informasjon.

Publisert 29. juni 2017

Topp