ForsidenUtlysningerMiljøarbeider

Forandringshuset Holmlia søker miljøarbeider

Utlysning fra: Forandringshuset Holmlia

Sted: Holmlia sentervei 1b, Oslo
Søknadsfrist: 06.01.2020
HeltidProsjektstilling

Forandringshuset skal svare på barn og unges behov i dag. Vårt viktigste oppdrag er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi kjemper for alle unges rett til å leve som hele mennesker, og jobber særlig med å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap.

Les mer om Forandringshuset på www.forandringshuset.no

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og unge? Vil du kjempe for alle barn og unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin satsing på sosialt arbeid og inkludering. Vi søker deg som vil være med på å utvikle Forandringshuset Holmlia.
Forandringshuset ble etablert i 2016 på Grønland i Oslo og Haugesund. I tillegg finnes det Forandringshus i Loddefjord (Bergen), Drammen og Koppervik. Forandringshuset Holmlia er vårt nyeste etablering og åpner 1. februar 2020. Vi søker nå etter en miljøarbeider som brenner for å skape et godt tilbud for barn og unge på Holmlia.

Forandringshuset Holmlia drives i partnerskap med Kirkens Bymisjon og Unge Holmlianere og er et kultur- og aktivitetshus med primærmålgruppe ungdom i alderen 13 – 26 år. Forandringshuset arbeider innen tre virksomhetsområder; aktiv fritid, arbeid og entreprenørskap, samfunnsengasjement og inkludering. Forandringshuset Holmlia arbeider innenfor alle virksomhetsområdene.
I tråd med Forandringshusets oppdrag og KFUK-KFUMs fokusområder og langtidsstrategi er det et mål i seg selv å rekruttere personer med ulik tro og livssyn som frivillige medarbeidere, ledere og ansatte til utvikling og drift av Forandringshuset.

For stillingen

Du skal initiere, koordinere og være tilstede på Forandringshuset sin aktivitet. Du har faglig kompetanse og/eller erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Du er innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en god relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner med målgruppen, evner å samarbeide og spille andre medarbeidere gode. Miljøarbeideren vil jobbe for å inkludere ulike grupperinger av ungdom i bydel Søndre Nordstrand, samt arbeide for å skape et godt samhold på Forandringshuset Holmlia.

Du vil ha en sentral rolle i utviklingen av Forandringshuset Holmlia, og vil jobbe i team med lokalt ansatte og ledes av virksomhetsleder for Forandringshuset Oslo. Daglig arbeidsplass er på Forandringshuset Holmlia.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre aktivitet sammen med ungdom, frivillige, ansatte og vårt ungdomscrew.
 • Særlig fokus på å gjøre Forandringshuset Holmlia til en åpen og trygg møteplass hvor unge får delta og skape tilbudet sammen.
 • Særlig fokus på oppfølging av ungdommer og brukerne av huset.
 • Samarbeid med skoler og andre offentlige og ideelle aktører på barne- og ungdomsfeltet.
 • Utvikle Forandringshuset Holmlia i tråd med målsettingen.

Du har

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse. Erfaring og personlig egnethet kan erstatte utdanning.
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med medvirkning av målgruppen.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring innen arbeid med barn og ungdom
 • Engasjement for og evne til å jobbe i et mangfoldig team

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Søkere må kunne identifisere seg med Forandringshusets visjon, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt og vi oppfordrer særlig menn til å søke. Ettermiddag/kveldsarbeid ca. 2 dager i uken og noe helgearbeid må påregnes. Politiattest må fremlegges.

Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder for Forandringshuset Oslo Ingrid Elise Sigmundstad på mail ingridelise.sigmundstad@kfuk-kfum.no for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes til personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 06.01.2020

Publisert 17. desember 2019

Topp