ForsidenUtlysningerGeneralsekretær

KANDU søker generalsekretær

Utlysning fra: KANDU

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 15.06.2020
HeltidFast stilling

KANDU er en frivillig medlemseid organisasjon som jobber med å fremme datainteresser blant ungdom. Organisasjonen har rundt 400 frivillige, som utfører rundt 12 årsverk. Hvert år samler KANDU 7 000 ungdommer i Vikingskipet på Hamar, på datatreffet The Gathering som har blitt arrangert hvert år siden 1992.

Vi søker nå etter vår viktigste rolle. Som generalsekretær vil du representere en organisasjon som er synlig på nasjonalt plan innen digital kultur i Norge.

Stillinga er på åremål med 3 år og mulighet for utvidelse. I løpet av dine første tre år som generalsekretær vil du ha bygget opp en organisasjon som drifter alle aktivitetene til KANDU på en effektiv måte. Du vil kunne se tilbake på et kontor og et miljø hvor alle ansatte daglig utfører sine oppgaver med engasjement og mulighet til å lykkes. Ikke minst så vil du kunne se tilbake på å ha skapt et KANDU som deltar aktivt i politiske diskusjoner på nasjonalt plan med lokale krefter i ryggen.

Med stillinga som generalsekretær følger stor frihet og et stort ansvar innenfor organisasjonens rammer. Du oppfordres til å ta de grep som du tenker tjener organisasjonens mål, og dine samarbeidsevner med ansatte og frivillige vil være nøkkelen til å få gjennomslagskraften du trenger.

Hvem er du?

 • En leder som samarbeider bra med ansatte og frivillige
 • Tidligere erfaring med personalledelse, prosjektledelse, administrative prosesser og økonomi
 • Selvdreven og du kan legge opp arbeidshverdagen for deg selv og dine medarbeidere
 • Evne til å ivareta menneskene rundt deg og byr på deg selv
 • Evne til å lytte til andre og evnen til å gi tilbakemeldinger
 • Engasjement og evne til å motivere andre
 • Erfaring med frivillig arbeid, gjerne tidligere lederroller

Hvorfor jobbe sammen med oss?

 • Mulighet til å jobbe med mange flinke og engasjerte frivillige mennesker
 • Masse muligheter for å lære nye ting
 • Brede rammer for å påvirke egen arbeidsdag og resultat
 • Være en sterk stemme i en nasjonal organisasjon som treffer mange interesser

Om stillingen

 • Tiltredelse etter avtale, men så snart som mulig. Stillinga er 100%, lønn følger Statens lønnsregulativ, trinn 27 til 40 med innplassering basert på erfaring og kompetanse.
 • Fleksibel arbeidstid, men det må forventes en del møtevirksomhet etter kl 17, og til tider helgearbeid.
 • I utgangspunktet åremål på tre år men mulighet for forlengelse

Dine første 100 dager i KANDU

Dine første 100 dager i KANDU vil i stor grad handle om å gjøre seg kjent med organisasjonen og dens aktiviteter. Viktige støttespillere i dette vil være styret, ledergruppa i The Gathering og ikke minst eksisterende ansatt på kontoret. Du vil også få i oppgave å:

 • Tegne opp og diskutere fremtidige behov for organisasjonen, og legge opp en prosess for fremtidige ansettelser
 • Utforme og oppdatere rutiner og prisliste for utleie av teknisk utstyr som organisasjonen har i sin lagerbeholdning
 • Sørge for en hyggelig atmosfære på kontoret der en benytter enhver anledning til å feire små og store begivenheter
 • Skrive en kronikk om en av våre hjertesaker i et nasjonalt medie
 • Utforme en prosjektskisse for et mulig nytt prosjekt
 • Planlegge og gjennomføre et styreseminar
 • Sørge for tilgang på spennende mellommåltid på kontoret for alle ansatte

Om arbeidsgiveren

KANDU – Norsk Dataungdom ble stiftet i 1996, og er en demokratisk medlemsorganisasjon for ungdom som driver med datakultur og datarelaterte hobbyer.

Med over 7000 medlemmer er vi Norges største organisasjon for datainteressert ungdom. Vi er best kjent som arrangøren av The Gathering som hver påske samler over 6000 mennesker i Hamar, men jobber også året rundt for å skape mer og bedre datakultur i det norske samfunnet, støtte lokale initiativer rundt i Norge, samt øke det sosiale arrangementstilbudet for interessegruppene vi representerer.

Hvor skal du jobbe?

Vi har kontor i øverst i Frivillighetshuset på Tøyen. Her kan du ta deg en kaffe og nyte utsikten, eller møte fine folk fra de 30 andre organisasjonene som holder til i samme bygg.

I vår etasje er det likesinnede organisasjoner som Hyperion N4F (nasjonalt forbund for data- og og spillkulturen), Unicornis (kundeeid bedrift som blant annet står bak medlemsregisteret HyperSys) og Geekevents (billettsalgleverandør til datatreff-miljøet).

Om strukturen til KANDU

KANDU ledes av et styre valgt av medlemsmassen. Styret har ansvar for KANDUs ressurser og arbeid mellom årsmøter, og jobber strategisk. Styret er også arbeidsgiver for generalsekretæren.

Generalsekretæren er daglig leder og ansvarlig for den daglige driften samt leder og arbeidsgiver for øvrige ansatte. Generalsekretæren er ansvarlig for å sette vedtak fra årsmøte og styret ut i live, og er aktiv med på utformingen av konsepter og prosjekter.

Som del av arbeidet vil du ha gleden av å regelmessig møte engasjerte frivillige i prosjektgrupper, som for eksempel ledergruppen for The Gathering.

Høres dette ut som noe du er interessert i? Send en kortfattet søknad ved å bruke følgende skjema: https://bit.ly/2X14viL

Vi intervjuer kandidater fortløpende og ser frem til å snakke med akkurat deg.

Publisert 10. juni 2020

Topp