ForsidenUtlysningerGeneralsekretær

Humanistisk Ungdom søker generalsekretær

Utlysning fra: Humanistisk Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 02.01.2017
HeltidFast stilling

Generalsekretæren er organisasjonens eneste fulltidsansatte, men deler kontor og jobber tett sammen med Humanistisk Ungdoms leder som er fulltidshonorert, samt med deltidsansatt kommunikasjonsmedarbeider. Arbeidssted er i Brugata 19 i Oslo, i tilknytning til Human-Etisk Forbunds hovedkontor.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

  • Saksbehandling og administrative oppgaver
  • Håndtere nettbank, økonomi og budsjett
  • Bistå med langsiktig styrking og utvikling av organisasjonen
  • Tilrettelegge for kurs og store arrangementer
  • Tilrettelegge for rekruttering av medlemmer
  • Kontakt med og motivasjon av tillitsvalgte
  • Utfylle arbeidsoppgavene til fulltidshonorert leder og styret
  • Kontakt og samarbeid med ansatte i Human-Etisk Forbund

Humanistisk Ungdom er ungdomsorganisasjonen til livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. På grunn av arbeid med organisasjonens politikk og ideologi, må den ansatte må kunne stille seg bak Humanistisk Ungdoms verdier og formål, og vil bli spurt om dette i et intervju.

Det gjøres oppmerksom på at politiattest skal framlegges ved ansettelse for arbeid med barn og unge.

Selvstendig og strukturert

Søkeren må kunne arbeide selvstendig, være strukturert og systematisk, ha gode samarbeidsevner, og evne til å skape et inkluderende og positivt arbeidsmiljø. Gode dataferdigheter er en forutsetning.

Søker må gjerne ha utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men Humanistisk Ungdom ønsker også å rekruttere medarbeidere som gjennom organisasjonserfaring og annen realkompetanse kan tilføre Humanistisk Ungdom viktig kunnskap.

Ønsket oppstart snarest mulig, eller etter avtale.

Søknadsfrist 2. januar

Stillingen har en lønnsramme innenfor Statens lønnstrinn (per 01.05.16) 27 og 47 (kr. 320 700-415 200). Nyansatte blir innplassert på et trinn i lønnsspennet i tråd med tjenesteansiennitet, utdanning og erfaring i relevante stillinger og/eller verv. Noe reisevirksomhet og en del kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Søknad og CV sendes til HUstilling@human.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Ragnhild Sjyvollen på telefon 991 62 712 (mellom 9 og 15) eller e-post ragnhild.sjyvollen@human.no.

Les mer om Humanistisk Ungdom på www.humanistiskungdom.no

Søknadsfrist er 2.januar, intervjuer vil bli gjennomført fra 9. januar.

Publisert 2. desember 2016

Topp