ForsidenUtlysningerGeneralsekretær

Senterungdommen søker generalsekretær

Utlysning fra: Senterungdommen

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 19.03.2017
HeltidÅremål

Senterungdommen søker ny generalsekretær i 100% stilling som vil ha ansvaret for den daglige ledelsen av organisasjonen.

Generalsekretærens rolle i samarbeid med leder og organisasjonssekretær er å drifte og videreutvikle Senterungdommen.
Senterungdommen er Senterpartiets ungdomsorganisasjon. Organisasjonen har de siste årene opplevd kraftig medlemsvekst og har nå 2000 medlemmer. Senterungdommen har stor politisk påvirkning, har stor tillit i Senterpartiet og spiller en aktiv rolle i samfunnet.

Ansvarsoppgaver

Som generalsekretær får du en ansvarsfull, utfordrende og variert jobb i et kreativt og engasjerende miljø. Generalsekretæren har ansvaret for den daglige ledelsen og utviklingen av organisasjonen. I dette ligger ledelse av et kontor, med en ansatt organisasjonssekretær, og samarbeid med lederen om planlegging og samordning av virksomheten i organisasjonen.

Generalsekretæren har også ansvar for økonomistyring, saksforberedelser og oppfølging av vedtak i sentrale organer. I tillegg er generalsekretæren ansvarlig redaktør for nettsiden og medlemsavisa Desentralist, samt ansvarlig for gjennomføring av nasjonale arrangement, og gjennomføring av Senterungdommens internasjonale samarbeid.
Det kreves av søkeren at du har organisasjonserfaring, har kunnskap om økonomistyring, gode samarbeidsevner og god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Stillingen har en politisk dimensjon, og søkeren må derfor kunne identifisere seg med Senterpartiets politikk.

Søknadsfrist 19. mars

Tiltredelse i stilling etter avtale, fortrinnsvis fra juli 2017. Nåværende generalsekretær jobber til og med 11. september. For nyansatt generalsekretær vil perioden juli – september dreie seg om opplæring og å drive valgkamparbeid på heltid.

Generalsekretæren ansettes på åremål i perioder på to år. Lønn etter avtale. Kvelds- og helgearbeid må påregnes.
For mer informasjon kontakt leder Ada Johanna Arnstad på mobil 40613597 eller e-post aar@sp.no
Søknad med CV og referanser sendes til aar@sp.no innen 19. mars.

Publisert 6. mars 2017

Topp