ForsidenUtlysningerGeneralsekretær – åremålsstilling

LNU søker generalsekretær – åremålsstilling

Utlysning fra: LNU

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 01.08.2021
HeltidÅremål

LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner er en interesseorganisasjon for 97 demokratiske og frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. LNUs mål er at barn og unge skal kunne engasjere seg i frivillige og demokratiske fellesskap og ha innflytelse på samfunnet rundt seg. LNU jobber med å fremme medlemsorganisasjonenes interesser overfor myndighetene, vi forvalter en rekke viktige støtteordninger, og vi formidler kunnskap og kompetanse til organisasjonene. Kontorene til LNU er lokalisert på Tøyen i Oslo, og vi har 17 ansatte.

Som generalsekretær i LNU vil du ha en nøkkelrolle i å styrke den unge frivilligheten og arbeide for barne- og ungdomsorganisasjonenes interesser. LNU er en samlingsarena for bredden av barne- og ungdomsfrivilligheten og bygger sitt arbeid på frivillighet, demokrati og mangfold.

I LNU vil du lede et ungt sekretariat med høy kompetanse og stort engasjement. Du vil også ha et tett samarbeid med styret som representerer medlemsorganisasjonene, og samarbeide med andre aktører innen frivillighet og barne- og ungdomsfeltet.

Generalsekretærens oppgaver:

 • Lede sekretariatet og ha ansvaret for LNUs arbeid som interesseorganisasjon, kompetanseformidler og forvaltningsorgan.
 • Være styrets viktigste rådgiver og ha ansvaret for gjennomføring av LNUs oppgaver slik de er nedfelt i vedtekter og styrevedtak.
 • Representere LNU utad og sørge for at LNU er representert nasjonalt og internasjonalt.
 • Jobbe strategisk for å utvikle LNU som organisasjon.
 • Strategisk arbeide for at behovene til LNUs medlemsorganisasjoner blir møtt.
 • Jobbe for å synliggjøre verdien av barne- og ungdomsorganisasjonene.

Du er en person med:

 • Ledererfaring og erfaring med politisk påvirkningsarbeid og nettverksbygging i politiske miljø
 • Bakgrunn fra frivillige organisasjoner, gjerne barne- og ungdomsfrivilligheten
 • Erfaring innen økonomistyring og forvaltning.
 • Strategiske og analytiske evner.
 • Høy arbeidskapasitet, og en arbeidsmetode som er selvstendig og strukturert.

Generelt om åremålet:

 • Tiltredelse 1. desember 2021.
 • Åremålsansettelse for 3 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.
 • Lønn etter avtale.

LNU etterstreber å være en inkluderende arbeidsgiver, derfor oppfordrer vi kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Ønsker du flere opplysninger? Ta gjerne kontakt med styreleder Isa Maline Isene på 952 82 315 eller generalsekretær Andreas Tangen Borud på 915 97 704.

Søknad med CV sendes innen 1. august på e-post til isa@lnu.no.

Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Intervjuer gjennomføres i uke 31, 32 og 34.

Publisert 8. juni 2021

Topp