ForsidenUtlysningergrafisk designer

UngOrg søker grafisk designer

Utlysning fra: UngOrg

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 16.02.2020
DeltidFast stilling

Hvordan skal UngOrg utforme sitt informasjonstilbud for at så mange ungdommer som mulig benytter seg av det? Hvordan designe plakater, bilder og filmer som får oppmerksomheten til barn og unge? Hvordan formidle informasjon på en forståelig og god måte? Vi søker etter en grafisk designer i fast 40-60% stilling som ønsker å jobbe med disse utfordringene.

Den nyansatte skal videreformidle det grafiske uttrykket til organisasjonen gjennom utforming av informasjonsmateriell. Arbeidet innebærer både oppdatering av tidligere produserte materiell og utvikling av nytt. Vi søker en person som har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper som sammen med informasjonskonsulentene skal sørge for at organisasjonen vises godt i digitale kanaler.

Vi søker deg som

 • Har svært god erfaring med Adobe-pakken (Illustrator, InDesign og Photoshop).
 • Har meget god skriftlig formuleringsevne.
 • Trives med varierende oppgaver og nye utfordringer.
 • Er kvalitetsbevisst og detaljorientert.
 • Har evne til å jobbe selvstendig og strukturert.
 • Har gode samarbeidsevner, trives med å jobbe i team i utvikling og gjennomføringen av prosjekter.
 • Har stor gjennomføringsevne og er effektiv.
 • Er kreativ og evner å skape gode og tydelige uttrykk som engasjerer målgruppen.
 • Har relevant utdannelse innen grafisk design.

Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Det er en fordel med erfaring innen markedsføring.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Arbeid innen grafisk design, som produksjon av brosjyrer til trykk og nett.
 • Vedlikeholde grafisk profil og implementere den i organisasjonens dokumenter.
 • Utvikling og vedlikehold av produkt-/markedsmateriell.
 • Profilering av arbeidet til UngOrg.
 • Bidra til utforming og gjennomføring av kampanjer og rapporter.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere markedsaktiviteter i samarbeid med informasjonskonsulentene.
 • Fotografere fellesarrangementer og kurs som UngOrg arrangerer.
 • Andre prosjekter og annet administrativt arbeid når det er aktuelt.

Vi tilbyr

 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tariffavtale
 • Treningsfri og organisasjonsfri
 • Lønn etter gjeldende avtale (for tiden mellom kr. 405 732 og 416 080 i fulltidsstilling)

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Kandidater som har erfaring og oppriktig engasjement for den unge frivilligheten oppfordres spesielt til å søke. Stillingen har fleksitidsordning med kjernetid mellom kl. 09:30 og 15:00. Noe kveldsarbeid må påregnes. Arbeidstid og størrelsen på stillingen avtales med aktuelle kandidater, men utgangspunktet er tirsdag til torsdag.Stillingen ligger i administrasjonsavdelingen og rapporterer til daglig leder.

Søknad sendes på e-post til stilling@ungorg.no. Merk e-posten «DITT NAVN – Søknad grafisk designer UngOrg».

E-posten skal inneholde:
– Kortfattet søknad og CV i én samlet PDF, filnavn “DITT NAVN søknad og CV.pdf”
– Din design-portefølje, filnavn “DITT NAVN portefølje.pdf”

Søknader som ikke følger den angitte strukturen vil ikke bli vurdert. Referanser, attester, vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju.

Søknadsfrist: 16. februar 2020.
Ønsket oppstart: innen utgangen av mars 2020.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder for UngOrg, Arne Undheim (arne@ungorg.no).

Om UngOrg

UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo) er en paraplyorganisasjon for over 60 barne- og ungdomsorganisasjoner og jobber for å gjøre den unge frivilligheten enda sterkere. Dette gjør vi ved å gi barn og unge kompetansen og verktøyene som trengs for å øke deres aktivitetsnivå og engasjement. I tillegg arbeider vi for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig dem under 18 år. Vi tilrettelegger for unges engasjement og styrker deres innflytelse i Oslo. Organisasjonen drifter også UngInfo som er et informasjons- og veiledningstilbud for unge mellom 13 og 27 år. Vi har et eget informasjonssenter i Møllergata 3d. For mer informasjon, se nettsidene våre: www.ungorg.no, www.ungmed.no, og www.unginfo.no.

Publisert 24. januar 2020

Topp