ForsidenUtlysningerInformasjonskunsulent

Ung i Kor søker informasjonskunsulent

Utlysning fra: Ung i Kor

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 20.12.2017
DeltidFast stilling

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor har som motto ”Unge stemmer skal høres” og skal styrke utbredelsen av og kvaliteten på barne- og ungdomskorsang gjennom

  • å fremme musikalsk utvikling
  • å gi hjelp og støtte til medlemmene
  • å drive opplæring i demokratisk arbeid

Informasjonskonsulentens ansvar er å jobbe med kommunikasjon for Ung i Kor, både innad til organisasjonens medlemmer, samt til omverden.

Om stillingen

Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner.

Sentrale oppgaver tillagt stillingen er:

  • nyhetsbrev og kommunikasjon til medlemmene
  • markedsføring av organisasjonen og dens aktiviteter
  • utforming av ny hjemmeside, samt arbeid med blogg og sosiale medier
  • dokumentasjon av aktiviteter, inkl. enkel foto- og videoredigering
  • noe arbeid med skriv til søknadsinstanser og politikere

Vi ønsker søkere med erfaring innen kommunikasjonsarbeid, inkludert arbeid i Adobe Indesign, Photoshop, Premiere Pro eller Final cut. Det er ønskelig at søkere har kjennskap til organisasjonsarbeid og frivillighet, og ønsker å være en del av et engasjert kollegium som jobber for og med barn og unge.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet, også helger, må påregnes.

Stillingsprosent: 50%
Tilsettelse februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor Victoria Liedbergius på 97824687 eller victoria@ungikor.no

Publisert 15. desember 2017

Topp