ForsidenUtlysningerInformasjonsrådgjevar

Noregs Ungdomslag søker informasjonsrådgjevar

Utlysning fra: Noregs Ungdomslag

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 06.08.2018
HeltidVikariat

Noregs Ungdomslag har ledig eit eittårs vikariat i 100% med ansvar for det informasjonsfaglege arbeidet.

Sentrale ansvarsområde

 • Ansvar for for å koordinere NU sitt medie- og informasjonsarbeid.
 • Ansvar for gjennomføring av kunnskapstevlinga Kven Veit.
 • Redaktøransvar for NU sine informasjonskanalar slik som:
  – Medlemsbladet Ungdom
  – NU sine nettsider
  – Sosiale medier
  – Trykksaker
 • Sakshandsaming for styresaker innan for sine fagområder.
 • Ansvar for internkommunikasjon i organisasjonen og på kontoret
 • Utadretta kulturpolitisk arbeid
 • Kontakt med medlemmer og lokallag

Stillinga arbeider svært sjølvstendig på sitt fagfelt, og vil bli forma av personen som har stillinga. Det er likevel eit tett samarbeid med dei andre tilsette i administrasjonen når det gjeld planlegging og gjennomføring av aktivitetar og tiltak som går på tvers av fagfelta. Det er også viktig at du er fleksibel og endringsvillig då det førekjem overlapping for kollegaer samt adhoc-oppgåver. Stillinga har budsjett-, oppfølgings- og strategiansvar for sine fagområder.

Vi håper du har følgjande kvalifikasjonar

 • God skriftleg framstillingsevne
 • Journalist- og/eller kommunikasjonsutdanning
 • Kompetanse innan bruk og optimalisering av sosiale medier
 • Organisasjonskunnskap
 • Politisk teft
 • Evne til nettverksbygging
 • Evne til målgruppeanalyse og strategiutforming
 • Auge for grafisk utforming

Hos oss får du

 • Sjølvstendige og utfordrande arbeidsoppgåver, med store moglegheiter til å påverke din eigen arbeidskvardag.
 • Engasjerte og dyktige ungdomslagsmedlemmer og tillitsvalde.
 • Eit hyggeleg arbeidsmiljø, i kontorfellesskap med fleire frivillige organisasjonar på kulturfeltet.
 • Fleksibel arbeidstidsordning og løn etter lokal avtale.

Praktisk om stillinga

 • Eitårs vikariat i 100% stilling
 • Noko reiseverksemd og kvelds-/helgearbeid må påreknast.
 • Administrasjonsspråket i Noregs Ungdomslag er nynorsk
 • Ønskja oppstart 1. november

For spørsmål ta gjerne kontakt med generalsekretær Kai Roger Vatne, på telefon 993 94 350 eller informasjonsrådgjevar Guro Redalen, på guro@ungdomslag.no. Søknad og CV sendast til kai.roger@ungdomslag.no innan 6. august 2018.

Publisert 29. juni 2018

Topp