ForsidenUtlysningerKampanjeleder

Spire søker kampanjeleder

Utlysning fra: Spire

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 16.06.2019
DeltidVerv

Lurer du på hva du skal gjøre etter eksamenstida er over? Har du interesse for prosjektledelse og et ønske om å jobbe for en mer rettferdig og bærekraftig verden? Da kan DU være akkurat den vi ser etter!

Spire er nå på utkikk etter kampanjeleder for kampanjen 2020. Dette er den største politiske satsingen Spire gjør i løpet av et år, og vi trenger noen til å lede arbeidet.

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon for unge voksne som jobber for en bærekraftig og rettferdig verden. Vi jobber med politisk påvirkning og informasjonsarbeid om bærekraftig utvikling knyttet til temaene matsikkerhet, klima/miljø, internasjonal handel, bærekraftige byer, og samarbeider med ungdomsorganisasjoner i Sør.

Som kampanjeleder har du ansvar for kampanjeutvalget som planlegger og gjennomfører en nasjonal kampanje, tilegne deg fagkunnskap om temaet for kampanjen, motivere og engasjere de du jobber sammen med, og i tillegg være en del av Spires kjernegruppe (sentralstyre) hvor du får påvirke arbeidet til en organisasjon i utvikling.

Kampanjeleder er et tillitsverv i Spire. Du blir valgt inn av Kjernegruppa og sitter i vervet fram til neste Stormøte i april 2020. Arbeidet med å sette ned et utvalg begynner så snart som mulig.

Om kampanjen

Spires nye kampanje har navnet “Mens vi venter…” og skal ta for seg teknologioptimisme. Klimakrisa er her, vi unge skriker etter tiltak, og hva gjør norske politikere? De venter på ny teknologi. Problemet med denne holdningen er ikke teknologi i seg selv. Det er at teknologien ikke eksisterer enda. Vi kan ikke unngå å gjennomføre tiltak, fordi det kanskje kommer teknologi om noen år. Da må vi bremse fram til den eventuelt er på plass! Videre vil ikke ny teknologi ta for seg problemene knyttet til vårt høye forbruk. Teknologioptimisme blir en hvilepute mot tiltak som monner. Det blir ikke mindre CO2-utslipp fra dagens flytur til Bergen, om den blir elektrisk i 2040!

“Mens vi venter…” blir en kampanje med store muligheter for kreative idéer. I tillegg ligger den tematisk tett til alle Spires kjerneområder.

Ansvarsomåder

 • Lede kampanjemøter (en gang i uken)
 • Være kampanjens ansikt utad i presse og media
 • Delta på møter i Kjernegruppa annenhver torsdag 17-20
 • Fungere som kommunikasjonsledd mellom kampanjegruppa og Kjernegruppa
 • Ta del i Kjernegruppas politiske og organisatoriske oppgaver (som møter med politikere)

Tidsbruk: fra 3-7 timer i uka. Dette er avhengig av hvor i prosjektet man er. Mer tid må beregnes under den månedslange kampanjeperioden.

Du får

 • Verdifull politikk- og organisasjonserfaring fra styrearbeid i en av Norges viktigste organisasjoner for unge voksne.
 • Utvikle deg faglig og praktisk i i et kunnskapsrik og inkluderende miljø
 • Utvide nettverket ditt gjennom Spires brede organisasjonsnettverk
 • Utfordre deg selv i en organisasjon med mange spennende oppgaver og stor medbestemmelsesrett
 • Får mange utviklingsmuligheter som skoleringer, representasjonsarbeid, seminarer, og mulighet for å søke om deltakelse på internasjonale konferanser.

Krav til søker

 • Du er gjerne mellom 18-30 år, og bor med nær tilknytning til Oslo.
 • Du trenger ikke ha mye forhåndskunnskaper, men må være interessert i å lære. Organisasjonserfaring er et pluss.
 • Du brenner for en bærekraftig og rettferdig verden og vet at endring er mulig.
 • Du har kapasitet til å legge ned den anslåtte tiden til arbeidet.
 • Erfaring fra annet politisk kampanjearbeid er en fordel.

Høres dette ut som noe for deg? Send en mail til leder av Spires valgkomite Anna Karlsson på anna@spireorg.no.

Publisert 24. mai 2019

Topp