ForsidenUtlysningerProsjektleder for etablering av Forandringshuset på Ellingsrud (treårig 100% prosjektstilling)

Norges KFUK-KFUM søker prosjektleder for etablering av Forandringshuset på Ellingsrud (treårig 100% prosjektstilling)

Utlysning fra: Norges KFUK-KFUM

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 08.04.2021
HeltidProsjektstilling

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid og inkludering, og har som ambisjon å være en ledende aktør på det forebyggende feltet i Norge.

Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap.

Forandringshuset ble startet opp i 2016 og har nå etablert aktivitet på 10 ulike lokasjoner rundt om i landet og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig mer enn 10.000 barn og unge og er i rask vekst. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen våre tre arbeidsområder; “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid”.

I 2020 er det i samarbeid med Kirkens Bymisjon gjennomført et omfattende forprosjekt for å kartlegge barn og unges behov på Ellingsrud for å blant annet vurdere muligheten for etablering av Forandringshuset i området. KFUK-KFUM Forandringshuset, med støtte fra Den norske kirke og bydel Alna, går nå inn for å følge opp funnene i forprosjektet gjennom et etableringsprosjekt i regi av KFUK-KFUM Forandringshuset i 2021-2023. Målet for prosjektet er å sikre samarbeid, finansiering og utvikling av aktivitet for målgruppen som samlet bidrar til en styrking av forebyggende arbeid på Ellingsrud, og en varig etablering av Forandringshuset på Ellingsrud.

Nå søker vi deg som vil være med på laget og ha en ledende rolle i å etablere Forandringshuset på Ellingsrud, og slik bidra til å oppfylle vår visjon:

“Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!”

Om stillingen:

Prosjektleder for etablering av Forandringshuset på Ellingsrud (treårig 100% prosjektstilling)
Arbeidssted vil være på Forandringshuset Ellingsrud, kjellerlokalene i Ellingsrud kirke. Stillingen er plassert i Forandringshusets stab i Oslo og rapporterer til virksomhetsleder for Forandringshuset Oslo. I det daglige vil man jobbe i team med ansatt i Forandringshuset Ellingsrud og samarbeide tett med øvrig stab i Forandringshuset Oslo.
OPPDRAG OG ARBEIDSOPPGAVER:
Vi søker deg som brenner for barn og unge og som gjennom systematisk arbeid vil bidra til at flere unge kan få muligheter til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Ditt hovedansvar vil være å lede arbeidet med etablering av Forandringshuset på Ellingsrud. Du vil ha ansvar for å initiere og gjennomføre konkret utviklingsarbeid sammen med ungdom, i tett samarbeid med offentlige og ideelle aktører på feltet, og med god støtte fra kollegaer i KFUK-KFUM og Forandringshuset.

Det overordnede målet for prosjektperioden (2021 t.o.m. 2023) er at Forandringshuset Ellingsrud er etablert som en aktør på ungdomsfeltet på Ellingsrud. Dette skal skje gjennom målrettet arbeid med et særlig fokus på samskaping, finansiering og gjennomføring av aktivitet av, for og med målgruppa.

Du har faglig kompetanse og erfaring fra arbeid med barn og unge og/eller prosjektledelse. Du er innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner, evner å samarbeide og er en erfaren teamspiller.

Sentrale arbeidsoppgaver som hører til stillingen:

 • Bygge nettverk og relasjoner med offentlige og ideelle aktører på feltet med mål om om felles satsing på forebyggende ungdomsarbeid og inkludering.
 • Sikre finansiering til aktivitet og utvikling av Forandringshusets aktivitet på Ellingsrud.
 • Utvikle og gjennomføre piloter på aktivitet i samarbeid med målgruppa. Særlig ansvar for medvirkningsprosesser med målgruppen.
 • Hovedansvar for programmering og gjennomføring av aktivitet i samarbeid med målgruppen, frivillige og samarbeidspartnere.
 • Overordna ansvar for systematisk rekruttering og oppfølging av frivillige.
 • Lede rekrutterings- og informasjonsarbeid ut mot målgruppe, kommune, skole og andre parter.
 • Oppfølging av rutiner og systemer på huset.
 • Utvikle Forandringshuset Ellingsrud i tråd med målsettingen, herunder oppfølging av metodikk og utvikling i konsepter og prosjekter. Samhandle med øvrig stab i KFUK-KFUM Forandringshuset om utvikling konsepter på Ellingsrud.

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse.
  Erfaring med prosjektledelse, utviklingsarbeid/entreprenørskap og å lede flere prosesser samtidig.
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med medvirkningsprosesser og relevant erfaring innen arbeid med barn og unge.
 • Erfaring med søknads- og rapporteringsarbeid.
 • Engasjement for og erfaring fra arbeid og ledelse av frivillige.
 • God kjennskap og stort engasjement for barn og unges leve- og oppvekstvilkår.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Egenskaper

 • Ønsker å ta ansvar og ledelse i strategisk utviklingsarbeid
 • Jobber godt selvstendig, er initiativrik og målbevisst
 • Dyktig relasjons- og nettverksbygger
 • Lagspiller som evner å se og spille på kollegaer og samarbeidspartneres fagkompetanse
 • Er lærevillig og ønsker å være i kontinuerlig utvikling
 • Identifiserer deg med KFUK-KFUM Norge og KFUK-KFUM Forandringshusets arbeid, formål og verdier
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • En stilling i et sterkt faglig miljø med engasjerte kollegaer
 • Spennende utviklingsmuligheter.
 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Gyldig politiattest må fremlegges.
Ta gjerne kontakt med Virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Oslo, Ingrid Elise Sigmundstad på telefon 928 67 305 for mer informasjon om stillingen.
For mer informasjon om Forandringshuset se www.forandringhuset.no

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no
Søknadsfrist er 8. april 2021

Publisert 12. mars 2021

Topp