ForsidenUtlysningerKommunikasjons- og markedsassistent

AFS Norge søker kommunikasjons- og markedsassistent

Utlysning fra: AFS Norge

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 11.10.2017
HeltidVikariat

AFS Norge er en internasjonalt rettet, ideell, frivillig medlemsorganisasjon som skaper interkulturelle læringsmuligheter for å hjelpe mennesker å utvikle kunnskap, ferdigheter og forståelse som er nødvendig for å skape en mer rettferdig og fredelig verden. AFS Norge utveksler årlig i overkant av 300 ungdommer med rundt 30 land. For mer informasjon om AFS, se www.afs.no/om-afs.

Ansvarsområder:

Stillingen innebærer ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring av rekrutteringstiltak for å nå planlagte mål for volum og kvalitet på våre utvekslingsprogrammer. Stillingen arbeider nært sammen med kommunikasjons- og markedssjef, og programavdelingen. Arbeidet omfatter blant annet:

 • Arbeide tett med AFS Norges frivillige og engasjere og motivere de til å bidra i rekrutteringsprosessen av deltagere
 • Sikre gode skolerelasjoner
 • Bistå programavdelingen når det gjelder generell oppfølging av søkere på AFS sine programmer
 • Delta i rekrutteringsarbeid både nasjonalt og lokalt

Kvalifikasjoner:

I gang med eller avsluttet høyere utdanning, samt noe relevant erfaring kreves. Stillingen innebærer direkte kontakt med våre frivillige, søkere og partnere, både nasjonalt og internasjonalt. Dette krever gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging. Videre ønsker vi at du har:

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Grunnleggende IT-kunnskaper og gjerne ferdigheter innen arbeid med sosiale medier
 • Erfaring fra arbeid i AFS eller andre frivillige organisasjoner, men dette er ikke et krav

Personlige egenskaper:

AFS Norge er en arbeidsplass hvor man løser mange, varierte, og til tider kompliserte oppgaver, gjerne på kort tid. Dette betyr enkelte perioder med høyt tempo og da er det en fordel at du:

 • Er ansvarlig, trygg og kan jobbe under tidvis høyt arbeidspress
 • Har evne til å prioritere og ta initiativ, både selvstendig og i team, med godt humør
 • Evne til å samarbeide med, lede og motivere organisasjonens frivillige

Vi tilbyr:

 • Lønn etter statens satser, 100 % vikariatstilling med 6 måneders prøvetid.
 • Et dynamisk, utviklende og trivelig arbeidsmiljø
 • Verdibasert, ideelt organisasjonsarbeid i et internasjonalt nettverk
 • Gode pensjons– og forsikringsordninger

Tiltredelse januar 2018. Arbeidet utføres på vårt kontor på Carl Berner i Oslo, som er organisasjonens sekretariat. Det er en flat struktur der 18 ansatte og praktikanter samarbeider tett om de ulike oppgavene rundt utvekslingselevene til/fra Norge. Det må tidvis påregnes å jobbe kvelder og helger.

Skriftlig søknad vedlagt CV sendes til generalsekretær Marit Grønskei, på marit.gronskei@afs.org. Søknadsfrist 11. oktober 2017. Merk Søknaden med «kommunikasjons- og markedsassistent».

Intervju vil finne sted fortløpende, og aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

Publisert 21. september 2017

Topp