ForsidenUtlysningerKoordinator for erfaringskonsulenter i LFB

Landsforeningen for barnvernsbarn søker koordinator for erfaringskonsulenter i LFB

Utlysning fra: Landsforeningen for barnvernsbarn

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 26.02.2020
HeltidProsjektstilling

Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet, samt for å endre stereotype holdninger til barnevernet og barnevernsbarn.

Som ansatt i 100 % stilling i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) vil du hovedsakelig koordinere erfaringskonsulentoppdrag og følge opp erfaringskonsulentene våre. Du vil også få ansvar for å arbeide med prosesser for økt mestringsfølelse og selvutvikling av den enkelte erfaringskonsulenten. I tillegg til dette vil du jobbe med å tilrettelegge for økt bruk av erfaringskompetanse på barnevernsfeltet, videreutvikling av erfaringskonsulentordningen og ulike administrative oppgaver.

Erfaringskonsulentene våre er Landsforeningen for barnevernsbarns representanter og vi trenger noen som kan støtte dem i dette arbeidet. Du må derfor påregne en del helge- og kveldsarbeid, samt reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging og veiledning av erfaringskonsulentene våre
 • Stimulere til mestringsfølelse og selvutvikling for erfaringskonsulentene
 • Koordinering og oppfølging av oppdrag
 • Administrative oppgaver
 • Andre løpende oppgaver

Kvalifikasjoner

 • God kjennskap til brukermedvirkning, erfaringskompetanse og frivillig arbeid
 • God kjennskap til barnevernsfeltet
 • Erfaring med veiledning/oppfølging av andre
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra arbeid med frivillige er en fordel
 • Relevant høyere utdanning er ønskelig, men personlig egnethet og erfaring kan kompensere

Egenskaper

Vi ser etter en person som er omgjengelig, blid og varm. Du evner å se det beste i mennesker, og har en positiv innstilling. Du ønsker å bidra til at erfaringskonsulentene våre opplever mestring og selvutvikling. Du liker en utfordring og direkte kommunikasjon, men søker råd når du har behov for det.

Som koordinator for erfaringskonsulentene våre står du ofte i situasjoner der du må skille mellom følelsesmessige prioriteringer og strategiske grep, som noen ganger kan oppleves som vanskelig. Vi er avhengig av ansatte som er selvstendige og som ser hva som trengs, men vi samarbeider tett så du må samtidig være flink til å samarbeide i både små og store team. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Engasjement i en 100 % stilling ut 2020. Det er ønske om snarlig tiltredelse. Vi tilbyr lønn etter avtale og arbeidsplass ved vårt kontor sentralt i Oslo.

Send søknad og CV til caroline@barnevernsbarna.no. Har du spørsmål kan du ta kontakt på 47 97 68 69 eller caroline@barnevernsbarna.no.

Publisert 3. februar 2020

Topp