ForsidenUtlysningerKoordinator for Russlandsprosjektet

Natur og Ungdom søker koordinator for Russlandsprosjektet

Utlysning fra: Natur og Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 31.01.2018
HeltidFast stilling

Natur og Ungdom har ledig stilling som koordinator for vårt russlandsprosjekt. Målet med prosjektet er å tilrettelegge for samarbeid mellom norske og russiske miljøvernere. I stillingen koordinerer du samarbeidet mellom Natur og Ungdom og de to organisasjonene Priroda i Molodezh (PiM) og Aetas.

Miljøproblemene i Nordvest-Russland er mange og store, og flere av dem er tilknyttet produksjon og bruk av energi. Natur og Ungdom kan ikke løse alle miljøproblemene i Russland, men vi kan være med på å støtte lokale organisasjoner og bidra med kompetanse innen miljøvern og organisasjonsbygging. Siden 1993 har Natur og Ungdom jobbet for å bygge en miljøbevegelse for ungdom i Nordvest-Russland, og vi samarbeider tett med miljøvernorganisasjonene Priroda i Molodezh i Murmansk og Aetas i Arkhangelsk. Natur og Ungdom er Norges største miljøorganisasjon for ungdom opp til 26 år, og har lokallag over hele landet.

Prosjektkoordinatoren har ansvaret for den daglige driften av prosjektet og den organisatoriske oppfølgingen av samarbeidet med PiM og Aetas. Dette innebærer felles arrangementer for organisasjonene, og fasilitering av studieturer både fra Russland til Norge og fra Norge til Russland. I tillegg har koordinatoren ansvar for prosjektets økonomi sammen med daglig leder i Natur og Ungdom. Dette innebærer arbeid med budsjett, regnskap, søknadsskriving og rapportering. Natur og Ungdom har også økonomiske støtteordninger som organisasjonene vi samarbeider med kan benytte seg av.

Koordinatoren jobber tett samen med energimedarbeideren, som har ansvar for atom- og energiarbeidet i prosjektet, og sammen med prosjektets demokratisk valgte, styrende organ, Russlandsutvalget.

Stillingen har plass ved Natur og Ungdoms hovedkontor i Oslo og innebærer mye reising til Murmansk og Arkhangelsk. Erfaring fra organisasjonsarbeid og økonomiarbeid er en fordel, og god struktur og samarbeidsevner er forutsetninger. Engasjement og interesse for miljø- og energipolitikk vektlegges. Det er ikke krav om å kunne russisk for å søke, men av erfaring er det en stor fordel å kjenne til russisk språk og politikk.

Gjennom stillingen får du jobbe med miljøvern på en måte de færreste får muligheten til. Stillingen er svært allsidig, og gir muligheter til å påvirke prosjektets retning og få internasjonal erfaring med miljøvern. Idérikdom og eventyrlyst kommer godt med. Vi er ute etter deg som er klar til å gi mye, men også få enormt mye igjen.

Vi oppfordrer deg som er under 26 år til å søke på stillingen, men alle søknader blir vurdert. Vi oppfordrer personer med minioritetsbakgrunn til å søke. Stillingen er 100 prosent og lønnes med 17 525 kr brutto/mnd.

I søknaden skriver du litt om deg selv, dine erfaringer og hvilke tanker du gjør deg om jobben. Legg ved CV.

Søknadsfristen er 31. januar. Tiltredelse er omkring 1. mars, dette avtales nærmere.

Søknad og CV sendes til dagligleder@nu.no.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål:

Om prosessen: Anna Birkeland Olerud (daglig leder) – 99 11 29 32 eller dagligleder@nu.no

Om stillingen:
Arjo Kvamme (energimedarbeider) – 91996924 eller arjok@nu.no
Olav Aga (prosjektkoordinator) – 41079298 eller olava@nu.no

Publisert 21. desember 2017

Topp