ForsidenUtlysningerLandsstyremedlem

Norsk Målungdom søker landsstyremedlem

Utlysning fra: Norsk Målungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 15.02.2019
DeltidVerv

Norsk Målungdom har landsmøte 29.–31. mars, og der skal vi velje nytt landsstyre!

Landsstyret er det øvste organet i Norsk Målungdom mellom landsmøta. Alle i landsstyret er valde for eitt år om gongen og møtest fire helger i året. Det er landsstyret som deler ut Dialektprisen og tek politiske avgjersler, skriv fråsegner og uttaler seg om viktige språkpolitiske tema.

Kanskje du vil sitje i landsstyret?

Publisert 27. november 2018

Topp