ForsidenUtlysningerMarkeds- og innsamlingskoordinator

Norges KFUK-KFUM søker markeds- og innsamlingskoordinator

Utlysning fra: Norges KFUK-KFUM

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 10.02.2017
HeltidProsjektstilling

Markeds- og innsamlingskoordinator (3-årig prosjekt, 100% stilling) søkes til KFUK-KFUM Forandringshuset

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og unge? Vil du kjempe for alle barn og unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på sosialt arbeid og inkludering, og har som ambisjon å bli en ledende aktør på det forebyggende feltet. Nå søker vi deg som vil være med på reisen mot å realisere våre mål.

Forandringshuset er til for å svare på barn og unges behov. Vår viktigste oppdrag er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi kjemper for alle unges rett til å leve som hele mennesker, og jobber særlig med å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap.

Forandringshuset ble i 2016 etablert i Haugesund og på Grønland i Oslo. Det er igangsatt en rekke prosjekter med fokus på meningsfull fritidsaktivitet, kulturarbeid, integrering, utvikling av unge ledere og frivillige, sosialt entreprenørskap m.m. Prosjektporteføljen er i rask utvikling og Forandringshuset er i dialog med en rekke aktører om etablering av nye Forandringshus rundt om i Norge. Vi søker nå etter en medarbeider som kan øke vår kompetanse og kapasitet på finansiering av dette viktige arbeidet.

I tråd med Forandringshusets oppdrag og KFUK-KFUMs fokusområder og langtidsstrategi er det et mål i seg selv å rekruttere personer med ulik tro og livssyn som frivillige medarbeidere, ledere og ansatte til utvikling og drift av Forandringshuset.

Forandringshuset er forpliktet på KFUK-KFUMs formål og skal bidra til å «utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp.» Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre.

For stillingen

Du skal initiere, lede og koordinere prosjekter som øker Forandringshusets evne til å finansiere arbeid for barn og unge. Du har kompetanse og erfaring fra inntektsbringende arbeid, inklusiv utforming av søknader og rapportering. Du er innovativ og utviklingsfokusert og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er nettverksbygger og har gode kommunikasjonsevner. Du har formell kompetanse og/eller erfaring innen markeds- og innsamlingsfeltet. Du trenger ikke kunne alt når du starter i jobben men brenner for å lære og utvikle deg. Du liker å samarbeide og spiller andre medarbeidere gode.

Du vil ha en sentral rolle i utviklingen av Forandringshuset, og vil jobbe i team med lokalt ansatte og nasjonal koordinator. Daglig arbeidsplass er på KFUK-KFUMs hovedkontor i Oslo, hvor Forandringshusets stab er en del av og jobber tett med organisasjonens programavdeling.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for inntektsgenererende arbeid og finansiering av Forandringshusets prosjekter.
 • Initiere, koordinere og gjennomføre søknads- og rapporteringsprosesser, og utvikle gode rutiner for dette.
 • Utvikle Forandringshusets profil for sponsormarkedet/CSR.
 • Utvikle giverkampanjer og ordninger for private støttespillere.
 • Bidra i utviklingen av nye konsepter for barn og unge
 • Bidra i utviklingen av Forandringshuset som helhet.

Du har

 • Relevant høyere utdanning.
 • Erfaring med søknadsskriving og rapportering.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring innen fagområdet.
 • Engasjement for og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid.
 • Kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag.

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Søkere må kunne identifisere seg med Forandringshusets visjon, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ta gjerne kontakt med koordinator for Forandringshuset Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720 for mer informasjon om stillingen.
Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no. Søknadsfrist er 10. februar.

Publisert 20. januar 2017

Topp