ForsidenUtlysningerMed-fasilitator

Press søker med-fasilitator

Utlysning fra: Press

Sted: Oslo og Gran kommune
Søknadsfrist: 04.08.2019
DeltidVerv

Press – Redd Barna Ungdom ser etter engasjerte ungdommer med organiasjonserfaring mellom 17 og 23 år som med-fasilitator i CoCreate-prosjektet i Oslo og i Gran kommune.

Kort om Co-Create

Co-Create er et prosjekt organisert av flere europeiske universiteter, forskningsinstitutter og organisasjoner i Norge, Nederland, Storbritannia, Polen og Portugal. Prosjektet fokuserer på fedme og overvekt blant ungdom og ønsker å se problemet som noe annet enn et individansvar. Målet for Co-Create er å undersøke sosiale, politiske og strukturelle sider ved miljøene ungdom vokser opp i og å utforme politiske tiltak som kan gjøre disse mer helsefremmende. Du kan lese mer om prosjektet på www.co-create.eu.

Som en del av prosjektet skal vi bygge tre «ungdomsallianser» i Norge, en i Gran kommune i Oppland og to i Oslo, i henholdsvis Søndre Nordstrand og Vestre Aker. Alliansene vil beså av 10-20 ungdommer som skal jobbe sammen for å undersøke lokalmiljøene sine og utvikle politiske løsninger som kan hindre fedme og overvekt. Hver allianse skal møtes rundt ti ganger fra oktober 2019 til mai 2020.

Gruppene vil ledes av en fasilitator fra Universitetet i Oslo og en med-fasilitator som er ungdom mellom 17 og 23 år og kommer fra en ungdomsorganisasjon.

Rollen som med-fasilitator

Med-fasilitatoren vil bistå fasilitatoren i arbeidet med å lede en ungdomsallianse. Dette innebærer å ta notater, holde skoleringer, lede diskusjoner og hjelpe alliansen med arbeidet. Rollen som med-fasilitator honoreres. Det er fasilitatoren som har hovedansvaret for alliansen og med-fasilitatoren vil få nødvendig opplæring.

Som med-fasilitator får du:

  • Honorar for arbeidet
  • Delta på en opplæringsworkshop i Lisboa med ungdommer fra de andre europeiske alliansene
  • Attest på gjennomført arbeid
  • Mulighet til å lære om politisk påvirkningsarbeid, helsetematikk, vlogging og forskningsmetoder

Kunne du tenke deg å være med-fasilitator? Synes du dette virker spennende? Send en kort søknad med informasjon om deg selv, litt om organisasjonsbakgrunnen din og hvorfor du har lyst til å være med-fasilitator.

Søknad eller spørsmål kan sendes til margrete@press.no innen 4. august.

Publisert 10. juli 2019

Topp