ForsidenUtlysningerMedfasilitator i CoCreate-prosjektet

Press søker medfasilitator i CoCreate-prosjektet

Utlysning fra: Press

Sted: Oslo og Gran
Søknadsfrist: 14.08.2019
DeltidProsjektstilling

Press – Redd Barna Ungdom søker tre ungdommer med erfaring fra barne- og ungdomsorganisasjoner til de honorerte stillingene som medfasilitatorer i CoCreate-prosjektet.

Om CoCreate-prosjektet

Co-Create-prosjekts mål er å få kunnskap om og forebygge strukturer som bidrar til fedme og overvekt blant unge. CoCreate ønsker å se overvektsproblematikk som noe annet enn et individansvar og skal undersøke sosiale, politiske og strukturelle sider ved miljøene ungdom vokser opp i, samt utforme politiske tiltak som kan gjøre disse mer helsefremmende. Prosjektet er organisert av flere universiteter og organisasjoner i Norge, Nederland, Storbritannia, Polen og Portugal.

Som en del av prosjektet skal det etableres tre «ungdomsallianser» i Norge, en i Gran kommune i Oppland og to i Oslo, på henholdsvis Søndre-Nordstrand og Vestre Aker. Alliansene vil beså av 10-20 ungdommer som skal jobbe sammen for å undersøke lokalmiljøene sine og utvikle politiske løsninger som kan hindre fedme og overvekt. Hver allianse skal møtes rundt ti ganger fra oktober 2019 til mai 2020.

Rollen som medfasilitator

Ungdomsalliansene vil ledes av en fasilitator fra Universitetet i Oslo og en med-fasilitator som kommer fra en ungdomsorganisasjon. Med-fasilitatoren vil bistå fasilitatoren i arbeidet med å lede en ungdomsallianse. Dette innebærer å ta notater, holde skoleringer, lede diskusjoner og hjelpe alliansen med arbeidet. Rollen som med-fasilitator honoreres og med-fasilitatoren vil få nødvendig opplæring.

Som medfasilitator får du:

  • Honorar for arbeidet
  • Delta på en opplæringsworkshop i Lisboa med andre europeiske ungdommer
  • Attest på gjennomført arbeid
  • Mulighet til å lære om politisk påvirkningsarbeid, helsetematikk, vlogging og forskningsmetoder

Kunne du tenke deg å være med-fasilitator?
Send en kort søknad med informasjon om deg selv, litt om organisasjonsbakgrunnen din og hvorfor du har lyst til å være med-fasilitator til margrete@press.no innen 14. august.

Du finner mer informasjon om prosjektet på co-create.eu og kan også ta kontakt med margrete@press.no dersom du har noen spørsmål.

Publisert 9. august 2019

Topp