ForsidenUtlysningerMedlem til kampanjeutvalg

Spire søker medlem til kampanjeutvalg

Utlysning fra: Spire

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 15.02.2017
DeltidVerv

Vil du være med på å lage en super kampanje om klimaendringer, rettferdighet og likestilling?

I 2017 får DU muligheten til å bli en dritbra aktivist og redde verden! Litt. Sammen med Spire kan DU være med på et utfordrende og meningsfylt prosjekt som skal sette søkelyset på sammenhengen mellom klimarettferdighet og likestilling. DU får muligheten til å samarbeide tett med flere av Spires politiske utvalg, samt våre partnere i det Globale Sør. Spire søker deg som vet at en mer bærekraftig og rettferdig verden er mulig!

Hvis du er interessert i å få vite mer kan du komme, helt uforpliktende, på Spires Pecha-Kucha – et intromøte, den 8. februar på Konrad i Oslo. Her vil vi fortelle mer om Spire som organisasjon, og om denne kampanjen mer spesifikt.

But why?

Klimarettferdighet og likestilling henger sammen, fordi klimaendringer skaper sosial, økonomisk og kulturell endring. Kvinner utgjør majoriteten av verdens fattige. Og det er kvinner som i størst grad er avhengig av naturressursene som trues av økende ekstremvær og andre klimatiske endringer. Denne kombinasjonen av lavere grad av formell makt, rettigheter og mulighet for sosial mobilitet, gjør at klimaendringene rammer kvinner hardest. Samtidig er kvinner nøkkelaktører i kampen mot klimaendringer.

Derfor har Spire bestemt at vår årlige kampanje i perioden 2017/18 skal handle om nettopp klimarettferdighet og likestilling. Verden fortjener flere aktivister som jobber mot kjønnsdiskriminerende praksis og mot klimaendringer. Våre partnere i grasrotinitiativet Young Women Can Do It! (YWCDI) i Malawi og Etiopia står i så måte som et glimrende eksempel på aktivisme som forener grønne tiltak og likestillingsarbeid. Majoriteten av YWCDIs medlemmer kommer fra rurale strøk, de livnærer seg av jordbruk og de opplever klimaendringene i sin hverdag. Men de har vist evne til å tilpasse seg og å imøtekomme utfordringer som følger av klimaendringer på kreative og gjennomtenkte måter. YWCDIs oppskrift er å integrere unge kvinner i det organisatoriske og politiske klimaarbeidet. På denne måten blir miljøkampen en arena for rettighetsarbeid og likestilling. Verden fortjener denne type aktivister! Kampanjen vår skal løfte frem disse aktivistene, for å synliggjøre deres innsats og å gi norsk sivilsamfunn og aktivister nye perspektiver og ny giv i egen innsats mot klimaendringer.

Kontakt oss om du har spørsmål: fridaispire@gmail.com

Publisert 25. januar 2017

Topp