ForsidenUtlysningerMiljøarbeider

Norges KFUK-KFUM søker miljøarbeider

Utlysning fra: Norges KFUK-KFUM

Sted: Haugesund
Søknadsfrist: 21.08.2020
DeltidProsjektstilling

Forandringshuset Haugesund/Kopervik søker to miljøarbeidere i 40% prosjektstilling

Forandringshuset skal svare på barn og unges behov i dag. Vårt viktigste oppdrag er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi kjemper for alle unges rett til å leve som hele mennesker, og jobber særlig med å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap.

Les mer om Forandringshuset på www.forandringshuset.no

Stillingsbeskrivelse

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og unge? Vil du kjempe for alle barn og unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin satsing på sosialt arbeid og inkludering. Vi søker deg som vil være med på å utvikle ungdomsarbeidet i Forandringshuset.
Forandringshuset Haugesund ble etablert i 2016, mens Forandringshuset Kopervik er vårt nyeste avdeling og åpnet høsten 2019. Vi søker nå etter miljøarbeidere som brenner for å skape et godt tilbud for barn og unge på Haugalandet.
Forandringshuset er et kultur- og aktivitetshus der primærmålgruppen er ungdom i alderen 13 – 26 år. Forandringshuset arbeider innen tre virksomhetsområder; aktiv fritid, arbeid og entreprenørskap, samfunnsengasjement og inkludering.

I tråd med Forandringshusets oppdrag og KFUK-KFUMs fokusområder og langtidsstrategi er det et mål i seg selv å rekruttere personer med ulik tro og livssyn som frivillige medarbeidere, ledere og ansatte til utvikling og drift av Forandringshuset.

Stillingen

Du skal initiere, koordinere og være tilstede på Forandringshuset sin aktivitet. Du har faglig kompetanse og/eller erfaring fra arbeid med barn og ungdom. Du er innovativ og utviklingsfokusert, og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er en god relasjonsbygger og har gode kommunikasjonsevner med målgruppen, evner å samarbeide og spille andre medarbeidere gode. Miljøarbeideren vil jobbe for å inkludere ulike grupperinger av ungdom i byen, samt arbeide for å skape et godt trygt og inkluderende arena på Forandringshuset.

Du vil ha en sentral rolle i utviklingen av Forandringshuset, og vil jobbe i team med lokalt ansatte og ledes av virksomhetsleder for Forandringshuset Haugesund.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre aktivitet sammen med ungdom, frivillige, ansatte og vårt ungdomscrew.
 • Særlig fokus på å gjøre Forandringshuset til en åpen og trygg møteplass hvor unge får delta og skape tilbudet sammen.
 • Særlig fokus på oppfølging av ungdommer og brukerne av huset.
 • Samarbeid med skoler og andre offentlige og ideelle aktører på barne- og ungdomsfeltet.
 • Utvikle Forandringshuset i tråd med målsettingen.

Du har

 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert realkompetanse. Erfaring og personlig egnethet kan erstatte utdanning.
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med medvirkning av målgruppen.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring innen arbeid med barn og ungdom
 • Engasjement for og evne til å jobbe i et mangfoldig team

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Søkere må kunne identifisere seg med Forandringshusets visjon, oppdrag og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt og vi oppfordrer særlig menn til å søke. Ettermiddag/kveldsarbeid og helgearbeid må påregnes. Politiattest må fremlegges.

Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder for Forandringshuset Haugesund Hiwot Hailu på e-post: hiwot.hailu@kfuk-kfum.no for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes til personal@kfuk-kfum.no
Søknadsfrist er 21. august 2020.

Publisert 27. juli 2020

Topp