ForsidenUtlysningerMusikkonsulent

Ung i Kor søker musikkonsulent

Utlysning fra: Ung i Kor

Sted: Oslo/Akershus
Søknadsfrist: 20.12.2017
DeltidFast stilling

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst lyser ut stilling som musikkonsulent i 50%

Ung i Kor er en landsomfattende kororganisasjon for barne-og ungdomskor, med rundt 300 kor og 10 000 medlemmer. Organisasjonen har ni ansatte, hvorav fem på våre regionskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo.

Ung i Kor Oslo og Ung i Kor SørØst er regionledd i Ung i Kor, med ca. 160 medlemskor og 6 000 medlemmer. Vi jobber aktivt for å skape gode sang og musikkmiljøer som er åpne for alle barn og ungdommer, uansett politisk overbevisning, religion, kjønn, funksjonshemming, spesielle forutsetninger eller spesielle behov. I tillegg ønsker vi å synliggjøre koraktiviteten og tilrettelegge for gode læringsarenaer ved å tilby kurs og seminarer, sangertreff og konserter.

Arbeidssted er Musikkens hus i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka, hvor vi deler kontorfasiliteter i fellesskap med mange andre musikkorganisasjoner. Stillingen er fordelt med 30% i Ung i Kor Oslo og 20% i Ung i Kor SørØst.

Om stillingen

Som musikkonsulent vil du jobbe sammen med daglig leder i Ung i Kor Oslo om å utvikle musikkfaglige kursopplegg, planlegge og gjennomfør årlige arrangement samt å følge opp og veilede medlemskor.

Vi ønsker søkere med høyere musikkutdanning. Det er en fordel å ha korfaglig kompetanse. Søkere må ha god kjennskap til organisasjonsarbeid og et stort engasjement for å bidra til kor- og sangaktiviteter for barn og ungdom.

Søkeren må kunne jobbe selvstendig, og inneha gode samarbeidsevner. Arbeidsoppgavene er allsidige og vedkommende må være fleksibel. Noe reisevirksomhet og arbeid i helger må påregnes.

Stillingsprosent: 50%
Tilsettelse: februar 2018
Lønn etter avtale og fleksibel arbeidstidsordning.

Søknadsfrist: 20.desember

For spørsmål om stillingene kontakt daglig leder i Ung i Kor Oslo Veronica Stokkmo på 99405316 eller oslo@ungikor.no

Søknad + CV sendes elektronisk til oslo@ungikor.no eller i papirform til

Ung i Kor Oslo v/ Veronica Stokkmo
Pb 4774
0506 Oslo

Publisert 15. desember 2017

Topp