ForsidenUtlysningerDaglig leder

Norges Livredningsselskap søker daglig leder

Utlysning fra: Norges Livredningsselskap

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 24.03.2020
HeltidDaglig leder

Overordnet ansvar for stillingen er å påse at Landsmøtet og Hovedstyret sine strategier og målsetninger videreføres gjennom hovedkontor og videre ut til kretser og klubber.  I tillegg vil du ha ansvar for å fastsette mål og handlingsplaner som bidrar til å videreutvikle NLS for fremtiden.

Viktigste oppgaver

 • Salg, markedsføring og anskaffelse av midler
 • Lede og motivere medarbeidere, kretser og klubber
 • Fastsette mål og handlingsplaner som bygger på landsmøtet (LM) og hovedstyret (HS) sine strategier, komme med innspill til LM/HS for å videreutvikle NLS
 • Foreslå videre mål og legge frem strategi for å nå nye målsetninger
 • Ansvar for at NLS følger de lover og regler den plikter å følge
 • Ansvar for at NLS sitt regnskap er lovmessig utført og at selskapets formuesforvaltning er ordnet på en betryggende måte
 • Budsjettplanlegging og regnskap
 • Lage enkle rutiner for rapportering.

Kompetanse og egenskaper for å lykkes i stillingen

 • Høyere relevant utdannelse og erfaring fra lignende stilling.
 • Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt
 • En demokratisk lederstil, med et glødende engasjement for NLS sine verdier
 • Vær ærlig, åpen, konkret, tydelig og tillitsskapende
 • Inneha et sterkt ønske om kompetanseutvikling innen NLS sine fagområder
 • Være brennende opptatt av at NLS skal fremstå med suksess og ha en god dialog for å få alle i NLS til å dra i samme retning

Norges Livredningsselskap tilbyr

 • En fast stilling for en veletablert organisasjon basert på samfunnsnyttige verdier
 • Et arbeidsmiljø preget av engasjement og idealisme
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Hyggelige lokaler sentralt på Skøyen

 

Søknad og CV kan sendes til post@addpersona.no. 

Spørsmål kan rettes til Jannicke H. Egberg på jhe@addpersona.no eller på 416 07 832. 

Søknadsfrist er 24.03, men behandles fortløpende. 

OM NLS

Norges Livredningsselskap ble stiftet 6. juli 1906 og er en landsomfattende ideell organisasjon som arbeider for å fremme kunnskap om selvberging, svømming, livredning, føggende tiltak gjennom opplæring av publikum, og utdanning av instruktører. NLS består av 21 kretser og klubber. Majoriteten av våre medlemmer er barn og unge under 26 år.

Vår visjon er å «Lære alle i Norge hvordan redde seg selv og andre i vannmiljøer».

Vi vil være den ledende drukningsforebyggende organisasjonen i Norge, og vi er en del av et større internasjonalt fellesskap gjennom International Life Saving Federation.

Norges Livredningsselskap skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn, og arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygges på grunnverdier som aktivitetsglede, fellesskap, helse og rettferdighet.

Norges Livredningsselskap skal organisere og gi tilbud til alle aldersgrupper, og særlig arbeide for å styrke barne- og ungdomsarbeid innen virksomhetsområde.

Addpersona er et bemannings- og rekrutteringsbyrå med fokus på kvalitet, personlig oppfølging og tilgjengelighet. Vi spesialiserer oss innenfor teknisk, økonomisk og administrativ personell. Våre rekkruteringsarbeidere har bred erfaring innenfor faget.

Publisert 10. mars 2020

Topp