ForsidenUtlysningerOrganisasjons- og arrangementskonsulent i fast 50-60% stilling

UngOrg søker organisasjons- og arrangementskonsulent i fast 50-60% stilling

Utlysning fra: UngOrg

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 30.11.2019
DeltidFast stilling

Hvordan kan barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo bli sterkere og mer slagkraftige fellesskap? Hvordan kan man styrke fellesskapet i organisasjonslivet og tilrettelegge for mer kontakt og samarbeid på tvers? Hvordan kan man stimulere til at flere barn og unge deltar i frivilligheten?

Vi søker etter en organisasjons- og arrangementskonsulent i fast 50-60 stilling som ønsker å jobbe med disse utfordringene. Vi ser spesielt etter deg som har et oppriktig engasjement for organisasjonslivet og barne- og ungdomsorganisasjonenes viktige rolle i Oslo. Vi ser etter en person som har bred organisasjonserfaring og som er strukturert og selvgående. Gode evner til å kommunisere med ungdom er en forutsetning.

Vi søker deg som har

 • Organisasjonserfaring fra frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • Engasjement for den unge frivilligheten.
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig.
 • Evne å følge opp og utvikle flere prosesser samtidig.
 • Et bevisst forhold til informasjonsformidling til ungdom og beslutningstakere.
 • Gjennomføringsevne og er initiativrik.
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av små og store arrangement.
 • Bredt nettverk blant barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.
 • Relevant utdanning og arbeids-/organisasjonserfaring.

Erfaring og personlig egnethet kan kompensere for manglende kvalifikasjoner.
Organisasjonserfaring er en forutsetning for denne stillingen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Stimulere til at flere barn og unge deltar i frivilligheten.
 • Planlegge og gjennomføre egne arrangement eller på vegne av kolleger.
 • Følge opp og bistå UngOrg sine medlemsorganisasjoner, spesielt minoritetsorganisasjoner og organisasjoner i oppstartsfasen.
 • Veiledning av organisasjoner og tillitsvalgte.
 • Planlegge og gjennomføre kursvirksomheten til UngOrg.
 • Praktisk organisering av UngOrg sitt årsmøte.
 • Organisering og utvikling av medlemstilbud.
 • Oppdatering og utvikling av nettsider og kommunikasjon i sosiale medier.
 • Ansvar for å drive frem nye prosjekter som gagner våre medlemsorganisasjoner.
 • Andre prosjekter og annet administrativt arbeid når det er aktuelt.

Vi tilbyr

 • Varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Tariffavtale
 •  Treningsfri og organisasjonsfri
 • Lønn etter gjeldende avtale (for tiden mellom kr. 405 732 og 416 080 i fulltidsstilling)

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Stillingen har fleksitidsordning med kjernetid mellom kl. 09:30 og 15:00. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Arbeidstid og størrelsen på stillingen avtales med aktuelle kandidater, men utgangspunktet er tirsdag til torsdag. Mulighet for utvidelse av stillingen på lengre sikt.

Stillingen ligger i avdelingen UngMed, og rapporterer til daglig leder.

Send kortfattet søknad og CV som én samlet PDF på e-post til stilling@ungorg.no.
Referanser, attester, vitnemål eller lignende skal ikke sendes inn, men tas med til et eventuelt intervju.

Merk e-posten «Søknad organisasjonskonsulent UngOrg 2019».

Søknadsfrist: 30. november 2019.
Ønsket oppstart: januar 2020.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med daglig leder for UngOrg, Arne Undheim (arne@ungorg.no).

UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo) er en paraplyorganisasjon for over 60 barne- og ungdomsorganisasjoner og jobber for å gjøre den unge frivilligheten enda sterkere. Dette gjør vi ved å gi barn og unge kompetansen og verktøyene som trengs for å øke deres aktivitetsnivå og engasjement. I tillegg arbeider vi for å sikre reell politisk medbestemmelse for barn og unge, særlig dem under 18 år. Vi tilrettelegger for unges engasjement og styrker deres innflytelse i Oslo. Organisasjonen drifter også UngInfo som er et informasjons- og veiledningstilbud for unge mellom 13 og 27 år. Vi har et eget informasjonssenter i Møllergata 3D. For mer informasjon, se nettsidene våre: www.ungorg.no, www.ungmed.no, og www.unginfo.no.

Publisert 25. oktober 2019

Topp