ForsidenUtlysningerOrganisasjons- og økonomisjef

Ikke LNU-medlem søker organisasjons- og økonomisjef

Utlysning fra: Ikke LNU-medlem

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 12.05.2019
HeltidFast stilling

Vi har ledig fast 100 % stilling som organisasjons- og økonomisjef. Er du den vi søker?

Vi tilrettelegger arbeidsvilkårene og arbeidsplassen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

Arbeidsoppgaver

Organisasjons- og økonomisjefen utgjør sammen med generalsekretær ledelsen i Unge funksjonshemmedes sekretariat. Som organisasjons- og økonomisjef vil du ha lederansvar for økonomistyring, organisasjonsutvikling og tilbudet til medlemsorganisasjonene, samt for økonomisk-administrativ koordinering av Unge funksjonshemmedes prosjektvirksomhet.

Du vil jobbe med budsjett, drifts- og prosjektregnskap, lønns-, personal- og kontoradministrasjon, og være kontaktleddet opp mot ekstern regnskapsfører. Du kommer til å ha nært samarbeid med våre prosjektledere på helse-, arbeidslivs- og velferdsfeltet, og ha et overordnet lederansvar for den administrative og økonomiske koordineringen av prosjektene. I generalsekretærens fravær er du stedfortreder.

Vi ønsker å videreutvikle og bygge ut dialogen med og mellom de 37 medlemsorganisasjonene, samt videreutvikle kurs- og nettverkstilbud. Du vil ha ansvar for å lede denne prosessen. Videre vil du lede arbeidet med å planlegge og gjennomføre vår generalforsamling. Du må regne med noe kvelds- og helgearbeid og litt reising, som regel i Østlands-området.

Kvalifikasjoner

Du har dokumentert erfaring med økonomistyring, regnskapsføring, lønnskjøring og personaladministrasjon. Du har god excel-kompetanse.

Du har ledet prosjekter eller utviklingsprosesser, koordinert ulike typer arrangementer og jobbet med søknads- og rapportskriving. Vi ønsker at du har organisasjonserfaring!

Du har høyere utdanning. Vi mener det er en fordel om du har gode kunnskaper om arbeidslivs-, helse- eller velferdsfeltet, men det er ikke noe krav.

Egenskaper

Du har gode lederegenskaper, er selvstendig og selvgående, men også en positiv samarbeidspartner.
Vi er overbevist om at tidligere kolleger og ledere beskriver deg som nøyaktig og pålitelig, og at du har et positivt forhold til tall og skjemaer

Som en av 10 ansatte tror vi at du går inn for å være en lagspiller og bidra positivt til kontormiljøet.

Vi kan tilby deg

  • en jobb med mening
  • unge, engasjerte og dyktige kolleger
  • et arbeidsmiljø tett på samfunnsdebatten
  • kontakt med sentrale miljøer og ledere på arbeids-, velferds- og helsefeltet
  • fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene
  •  sentrale, tilgjengelige og tidsriktige arbeidslokaler i Oslo sentrum
  • fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstida
  • lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 53–57 i statens regulativ, avhengig av utdanningsbakgrunn.

Unge funksjonshemmede er IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.

Søknadsfrist og søkemåte

Send søknad på maks én A4-side sammen med CV til post@ungefunksjonshemmede.no snarest og senest 12. mai 2019. Skriv “Søknad, Organisasjons- og økonomisjef” i emnefeltet.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om stillingen, ta kontakt med generalsekretær Leif-Ove Hansen på telefon 47 29 18 05, eller organisasjons- og økonomisjef Mads Johanson på telefon 97 95 61 16.

Se også ungfunk.no for mer informasjon om Unge funksjonshemmede.

Publisert 29. april 2019

Topp