ForsidenUtlysningerOrganisasjonssekretær

Norges Sosiale Forum søker organisasjonssekretær

Utlysning fra: Norges Sosiale Forum

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 03.01.2019
DeltidFast stilling

Vil du skape engasjement for en mer rettferdig, demokratisk og bærekraftig verden?

Norges Sosiale Forum er en allianse av om lag 70 norske organisasjoner som jobber for en verden der mennesker og miljø settes foran økonomisk gevinst. Vi holder forskjellige arrangementer i løpet av året, samarbeider med sosiale forum i andre land, har enkelte andre produksjoner og arrangerer annethvert år et av Norges største politiske og faglige arrangementer: Globaliseringskonferansen.

Vi søker nå en organisasjonssekretær i 30 prosent fast stilling fra februar 2019. Det vil være mulighet for økning til en fulltids koordinatorstilling fra tidlig 2020 ettersom arbeidet med Globaliseringskonferansen 2020 intensiveres, men dette kan deles i to stillinger.

Vi søker en organisasjonssekretær som skal bistå styret og styreleder i den daglige driften av Norges Sosiale Forum. Stillingens grunnleggende arbeidsoppgaver er:

 • regnskap, budsjett og daglig økonomihåndtering
 • referatføring, møteinnkallinger og saksforberedende arbeid
 • kontakt med medlemsorganisasjoner, tilskuddsgivere og andre partnere
 • administrasjon av nettsider og sosiale medier
 • diverse forefallende arbeid

Når Globaliseringskonferansen nærmer seg er det mulighet for økning av stillingsbrøken som vil omfatte blant annet koordinering og gjennomføring av Globaliseringskonferansen 2020 med oppgaver som:

 • den overordnede praktiske og logistiske koordineringen av konferansen
 • koordinering av lokaler, program og forskjellige frivillige arbeidsgrupper
 • kontakt med våre 70 medlemsorganisasjoner
 • booking, utarbeiding av kontrakter
 • praktisk gjennomføring av arrangementet

Organisasjonssekretær og koordinator jobber tett i samarbeid med styret og arbeidsutvalget. Organisasjonssekretær er NSFs eneste faste ansatte.Vi ser etter en person som har bred organisasjonserfaring og erfaring med prosjektkoordinering, arrangementsavvikling og informasjonsformidling. Gode IT-kunnskaper, økonomiforståelse og samarbeidsegenskaper er viktig. Flytende norsk muntlig og god skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning. Vi ser etter en initiativrik og strukturert person med gode samarbeidsevner men som også jobber godt selvstendig.

Vennligst presiser i søknaden om du kun ønsker å søke på sekretærstillingen, eller om du også ønsker å kunne utvide til koordinatorstilling i fulltid i 2020.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med rom for personlig utvikling
 • Mulighet til å jobbe i en av Norges største nettverksorganisasjoner med å sette hensynet til mennesker, samfunn og miljø på dagsorden, og organisere og utforme et av Norges største politiske og faglige arrangementer
 • Mulighet til å forme egne arbeidsoppgaver
 • Mulighet for kursing og utvikling i arbeidstiden
 • Mulighet for spennende jobbreiser til våre internasjonale partnere
 • Et bredt kontaktnettverk i norsk sivilsamfunn
 • Fleksibel arbeids- og ferietid, og mulighet for avspasering
 • Lunsjordning
 • God pensjonsordning ved ansettelse i over ett år
 • Givende kontorfelleskap i Frivillighetshuset K1 på Tøyen
 • Noe kvelds og helgearbeid, samt begrenset reisevirksomhet må påregnes.
  Stillingsbrøken i 2019 er 30 prosent og lønnes etter trinn 34 i statens lønnsregulativ. Stillingsbrøken kan utvides i 2020.

Spørsmål om stillingen kan rettes til nåværende stillingshaver Embla Jørgensen på globalisering@globalisering.no / 995 77 533. Spørsmål om ansettelsesprosessen og NSF generelt rettes til leder Are Einari Björklund Skau på leder@globalisering.no / 470 91 906.

Søknad og CV sendes til jobb@globalisering.no
Søknadsfrist: 3. januar 2019

Publisert 6. desember 2018

Topp