ForsidenUtlysningerOrganisasjonssekretær

Humanistisk Ungdom søker organisasjonssekretær

Utlysning fra: Humanistisk Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 18.02.2018
HeltidFast stilling

Vi søker deg til vår nyopprettede stilling! Humanistisk Ungdom er en landsdekkende organisasjon for humanister fra 15 til 25 år. Vi ønsker å gjøre ungdom bevisst på sitt eget livssyn, og la ungdom være humanister på egne premisser i fellesskap med andre. Humanistisk Ungdom er den selvstendige ungdomsorganisasjonen til Human-Etisk Forbund.

Organisasjonssekretæren skal utgjøre en ekstra ressurs i Humanistisk Ungdoms lille sekretariat, med spesielt ansvar for kommunikasjon og oppfølging av lokallag.

Til stillingens kommunikasjonsarbeid ligger

 • Administrasjon av HUs kontoer i sosiale medier
 • Arbeid med tradisjonelle medier, herunder innsalg, pressemeldinger og kronikkskriving
 • Design av grafiske elementer i tråd med HUs grafiske profil
 • Ansvar for nyhetsbrev og nettsider

Til stillingens lokallagsarbeid ligger

 • Proaktiv oppfølging av HUs lokallag og frivillige
 • Lokallagsadministrasjon, sikre oppfylling av formelle krav
 • Skolering av tillitsvalgte og lokallag, kompetansebygging i organisasjonen
 • Oppfølging av Sentralstyrets lokallagsutvalg
 • Administrasjon av HU-fondet (Frifondmidler)

Øvrige arbeidsoppgaver som kan forventes å tilfalle stillingen er

 • Rekrutteringsarbeid
 • Kampanjearbeid
 • Arrangere seminarer
 • Landsmøteforberedelse
 • Andre forefallende oppgaver

Det forventes at man har gode evner til å sette i gang prosesser og ta initiativ i egen arbeidshverdag. Stillingen legger opp til stor grad av selvstendighet i eget arbeid.

Søkere bør ha god kjennskap til frivillige organisasjoner, og helst ungdomsorganisasjoner. Det er ønskelig at man også har erfaring fra lokallagsarbeid.

Påkrevde kvalifikasjoner

 • Svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med skolering og/eller pedagogisk arbeid
 • Erfaring med kommunikasjon og pressearbeid
 • Forståelse og kunnskap om sosiale medier

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring med støtteordninger for frivillige ungdomsorganisasjoner, særlig Frifond organisasjon.
 • Erfaring med produksjon av videosnutter og grafiske elementer.
 • Kjennskap til IT-verktøy som brukes i organisasjonen, herunder grunnleggende kontorverktøy og de ulike Adobeprogrammene

Personlige egenskaper

 • Samfunnsorientert, og har interesse av livssynspolitiske saker.
 • God estetisk sans og kreativitet.
 • Initiativrik, god gjennomføringsevne, og arbeider strukturert.
 • Du er fleksibel. Du evner å skifte retning i arbeidet ditt, å påta deg nye arbeidsoppgaver, også i travle perioder.

Humanistisk Ungdom holder til i lyse lokaler på Grønland i tilknytning til Human-Etisk Forbunds hovedkontor. Her sitter vi i et lite landskap hvor generalsekretær, leder og de to nestlederne våre har kontorplass, og jobber tett sammen. Vi har kjernetid fra 9-15 hver dag, men denne vil kunne tilpasses kvelds- og helgearbeid. Livet i lokallagene er sjeldent parallelt med vanlig arbeidstid. En del kvelds- og helgearbeid må derfor påregnes.

Humanistisk Ungdom er ungdomsorganisasjonen til livssynssamfunnet Human-Etisk Forbund. På grunn av arbeid med organisasjonens politikk og ideologi, må den ansatte kunne stille seg bak Humanistisk Ungdoms verdier og formål, og vil bli spurt om dette i et intervju.

Stillingen har en lønnsramme innenfor Statens lønnstrinn 19 og 34. Nyansatte blir innplassert på et trinn i lønnsspennet i tråd med tjenesteansiennitet, utdanning og erfaring i relevante stillinger og/eller verv.
Det gjøres oppmerksom på at politiattest skal framlegges ved ansettelse for arbeid med barn og unge.

Søknad og CV sendes til HUstilling@human.no. Spørsmål om stillingen kan rettes til generalsekretær Astri Sjoner: 909 94 734 (mellom 9 og 15) eller e-post astri.sjoner@human.no.

Ønsket oppstart snarest mulig, eller etter avtale. Søknadsfrist er 18. februar. Intervjuer vil gjennomføres fra og med uke 9.

Publisert 26. januar 2018

Topp