ForsidenUtlysningerPolitisk rådgiver

Norges KFUK-KFUM søker politisk rådgiver

Utlysning fra: Norges KFUK-KFUM

Sted: Grubbegata 4, 0179 Oslo
Søknadsfrist: 06.01.2020
HeltidProsjektstilling

KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Med våre 25.000 deltakere og 400 grupper og virksomheter over hele landet er vi ledende på åpne og trygge fellesskap. I KFUK-KFUM kan unge mennesker være seg selv og stå opp for andre. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

KFUK-KFUM oppretter en ny stilling som Politisk rådgiver – 100 % treårig prosjektstilling.

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og ungdom? Vil du kjempe for alle unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? KFUK-KFUM søker etter en politisk rådgiver for å styrke vår satsing på sosialt arbeid og inkludering. Primært vil du arbeide for å løfte frem barn og unges stemmer i saker som angår dem, samt arbeide for å sikre støtte til etablering og utvikling av KFUK-KFUM Forandringshuset sine konsepter og virksomhet. Vi har som ambisjon å bli en ledende aktør på det forebyggende feltet. Vi søker deg som vil være med laget og som vil kjempe for alle barn og unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker.

Arbeidssted er på KFUK-KFUM Norges kontorer i Oslo sentrum. Stillingen er plassert i generalsekretærs stab og vil i det daglige ledes av virksomhetsleder for KFUK-KFUM Forandringshuset.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og utvikle organisasjonens politiske påvirkningsarbeid med særlig ansvar for det forebyggende feltet.
 • Jobbe for politisk støtte til utvikling og drift av prosjekter og virksomheter som svarer på barn og unges behov.
 • Løfte unge talspersoner og jobbe for at deres stemmer blir hørt i saker som angår dem.
 • Bidra til å løfte KFUK-KFUMs synspunkter i offentlige høringer og gjennom andre kanaler hvor vi kan påvirke formingen av politikk som angår barn og unge .
 • Bidra til at KFUK-KFUM kontinuerlig utvikler policy på temaer som påvirker barn og unges liv og oppvekstsvilkår.

Du har

 • Relevant høyere utdannelse eller dokumentert realkompetanse.
 • Erfaring med politisk påvirkningsarbeid og god kjennskap til politiske prosesser i kommuner, fylkeskommuner og stat.
 • God kjennskap og engasjement for barn og unges leve- og oppvekstvilkår
 • Erfaring fra arbeid i frivillig sektor
 • Et bredt nettverk på tvers av partipolitiske skillelinjer
 • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne.

Egenskaper

 • Dyktig relasjons- og nettverksbygger.
 • Jobber godt selvstendig og i team
 • Ønsker å ta ansvar og ledelse i strategisk utviklingsarbeid
 • Identifiserer deg med KFUK-KFUMs arbeid, formål og verdier.
 • Trives både med drifts- og utviklingsoppgaver.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

KFUK-KFUM ønsker at staben skal reflektere mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Søkere med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Spennende utviklingsmuligheter.
 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Politiattest må fremlegges.
Ta gjerne kontakt med generalsekretær Øystein Magelssen tlf. 997 04 117 eller virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720 for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no
Søknadsfrist er 6. januar 2020

Publisert 16. desember 2019

Topp