ForsidenUtlysningerProgramutvikler for ungt lederskap

Norges KFUK-KFUM søker programutvikler for ungt lederskap

Utlysning fra: Norges KFUK-KFUM

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 17.06.2018
HeltidProsjektstilling

KFUK-KFUM søker Programutvikler for ungt lederskap – 2-årig prosjektstilling, 100 % stilling. Vil du bidra til å utvikle unge ledere og talspersoner? KFUK-KFUM har som ambisjon å bli en ledende aktør i Norge på ungt lederskap, og søker deg som kan være med å realisere våre mål.

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barne- og ungdomsorganisasjon med ca. 16 000 medlemmer og 500 enheter. Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Vårt slagord er: Vær deg selv. Stå opp for andre.

KFUK-KFUM er en del av en global kvinne- og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA. KFUK-KFUMs overordnede langtidsmål: I 2025 er Norges KFUK- KFUM er en synlig og troverdig kristen aktør i kirke og samfunn som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er ledende på åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse.

KFUK-KFUM utvikler ansvarsbevisste og kompetente unge ledere og talspersoner i kirke- og samfunnsliv, lokalt og globalt. Organisasjonen tilbyr et bredt spekter av alderstilpassede lederutviklingsprogrammer for unge mennesker i alderen 12-26 år. Årlig deltar mer enn 2000 unge i disse programmene. Med bakgrunn i vår langtidsstrategi KFUK-KFUM 2025 søker vi etter en medarbeider for å øke vår kompetanse og kapasitet innen lederutvikling.

For stillingen

Du skal initiere, lede og koordinere prosjekter som fremmer KFUK-KFUMs satsing på ungt lederskap med særlig ansvar for samarbeidsprosjekter med Den norske kirke og andre kirkelige miljøer.

Du har god kompetanse og erfaring i prosjektledelse, inklusiv utforming av søknader og rapportering. Du er innovativ og ideskapende og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner. Du er nettverksbygger og har gode kommunikasjonsevner. Du har formell kompetanse og erfaring innen lederutvikling, teologi/kirkelig tjeneste eller annet pedagogisk arbeid for unge mennesker.

Programutvikleren vil være sentrale i arbeidet for å få flere deltakere med i åpne og trygge felleskap som bekrefter barn og ungdoms egenverdi. Du inngår et team av programansatte i programavdelingen, inkludert en annen programutvikler for ungt lederskap.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar og talsperson for ungt lederskap i KFUK-KFUM.
 • Utvikle og pedagogisk og metodisk lederutviklingsmateriell.
 • Videreutvikle og koordinere eksisterende lederutviklingsprogrammer for unge mennesker.
 • Utvikle og utbre nye prosjekter med særlig fokus på ungt lederskap inn mot KFUK-KFUM og i samarbeid med Den norske kirke, herunder
 • Legge til rette for økt rekruttering til kirkelig utdanning og tjeneste.
 • Delta i utvikling av prosjekter inn mot Forandringshus, skoler, andre ideelle organisasjoner og samarbeidspartnere på samfunnsarenaen.
 • Synliggjøre KFUK-KFUM som en synlig og troverdig aktør på feltet ungt lederskap.
 • Kursledelse, søknadsskriving og annet inntektsbringende arbeid.

Du har

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med søknadsskriving og rapportering.
 • Erfaring innen fagområdet.
 • Engasjement for og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid.
 • Kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag.

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Et spennende arbeidsfellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Søkere må kunne identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin visjon, ideologi og verdier. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ta gjerne kontakt med vikarierende programsjef Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720 for mer informasjon om stillingen.
Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no
Søknadsfrist er 17. juni.
Se også: www.kfuk-kfum.no

Publisert 4. juni 2018

Topp