ForsidenUtlysningerprosjektkonsulent for Landsleir 2021

Norges speiderforbund søker prosjektkonsulent for Landsleir 2021

Utlysning fra: Norges speiderforbund

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 09.12.2018
HeltidProsjektstilling

Speiderlandsleiren 2021 er Norges speiderforbunds viktigste prosjekt i perioden 2019–2021. Leiren er organisert som et prosjekt med et eget styre som ledes av landsleirsjefen. Prosjektkonsulenten vil være administrativ støtte for prosjektorganisasjonen, og rapporterer til generalsekretær.

Prosjektkonsulentens viktigste rolle er å bidra til å ha oversikt over hele planprosessen og fungere som prosjektets koordinator og pådriver ved behov.

Vi søker en person som har følgende egenskaper/kvalifikasjoner:

  • Dokumentert erfaring fra planlegging og ledelse av større arrangementer/prosjekter. Speidererfaring og tidligere landsleirerfaring er ønskelig.
  • Evne til å arbeide målrettet og systematisk, og holde oversikten i komplekse prosjekter med stramme frister.
  • Erfaring med prosjektregnskap og økonomistyring.
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne – både på norsk og engelsk.
  • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å inspirere andre.

Stillingen er et heltidsengasjement frem til utgangen av 2021. Tiltredelse snarest. Arbeidssted er ved Forbundskontoret i Oslo, og leirsted i Askim. Fleksibel arbeidstid. En del reisevirksomhet, samt
kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner: Generalsekretær Knut Harald Ulland, telefon 951 52 835.
Søknad med CV sendes Norges speiderforbund soknad@speiding.no, innen 9.12.2018.

Publisert 26. november 2018

Topp