ForsidenUtlysningerProsjektkoordinator

Skeiv Ungdom søker prosjektkoordinator

Utlysning fra: Skeiv Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 31.05.2020
HeltidProsjektstilling

Ønsker du å legge til rette for at unge har et trygt sted å komme med spørsmål om kjønn, seksualitet og identitet? Er du god på å motivere og ta vare på frivillige i en ungdomsorganisasjon? Da er kanskje du vår neste prosjektkoordinator i Ungdomstelefonen!

Ungdomstelefonen er et tilbud til unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, følelser, forelskelse, aktivitetstilbud eller sikrere sex. Tjenesten er drevet etter likepersonsprinsippet, der unge frivillige vakter i alderen 18-30 år svarer unge på spørsmål de sitter inne med. De frivillige i Ungdomstelefonen svarer på henvendelser på telefon, chat og meldingstjeneste.

Ungdomstelefonen ledes i det daglige av et sekretariat bestående av prosjektkoordinator, en tillitsvalgt som representerer vaktene i prosjektet samt en representant fra Sentralstyret i Skeiv Ungdom.

Mer informasjon om Ungdomstelefonen finner du på www.ungdomstelefonen.no.

Som prosjektkoordinator i Ungdomstelefonen har du det overordnede ansvaret for generell drift, administrering av prosjektet, samt rekruttering, opplæring og oppfølging av vaktene i Ungdomstelefonen.

Du vil jobbe på vårt hovedkontor i Oslo sentrum sammen med våre øvrige ansatte. Kontorene våre er universelt utformet. Stillingen rapporterer til administrasjonsleder i Skeiv Ungdom.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Rekruttere og følge opp frivillige vakter til Ungdomstelefonen, inkludert debriefing av vakter i Ungdomstelefonens åpningstid.
 • Bistå frivillige i å betjene chat- og telefontilbudet ved behov i Ungdomstelefonens åpningstid
 • Søknads- og rapportskriving på offentlige støtteordninger
 • Sikre gode rutiner for føring av statistikk, erfaringsutveksling og kompetanseheving blant vaktene i Ungdomstelefonen
 • Utvikle og følge opp budsjett for prosjektet i samarbeid sekretariatet i Ungdomstelefonen og administrasjonsleder
 • Planlegge og organisere sosialfaglige kvelder for vaktene i Ungdomstelefonen

Du må

 • ha erfaring fra organisasjonsarbeid, helst fra barne- og ungdomsfrivillighet eller andre lignende tilbud og tjenester relevant for stillingen
 • ha relevant utdanning eller realkompetanse – helst innen sosialt eller annet helserelatert arbeid
 • være strukturert og ha evne til å jobbe selvstendig
 • ha inngående kunnskap om psykisk helse og kjønns- og seksualitetsmangfold
 • ha gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du

 • har erfaring som frivillig i ungdomstelefonen, eller andre lignende hjelpetjenester
 • har god forståelse av frivillighet og evne til å motivere og jobbe godt med og for frivillige
 • har erfaring med søknads- og rapportskriving

Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og der ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av sin kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller sin seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

Skeiv Ungdoms ansatte skal gjenspeile det mangfoldet vi representerer og jobber for som organisasjon. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss – uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi oppfordrer særlig rasifiserte personer (ofte omtalt som etniske minoriteter) og/eller personer med nedsatt funksjonsevne om å søke. Vi tilrettelegger arbeidsplassen etter behov.

Hos oss i Skeiv Ungdom får du

 • jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer, tillitsvalgte og frivillige
 • et meningsfullt, fleksibelt og hyggelig arbeidsmiljø, med god oppfølging
 • en universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • tilgang til treningsrom og trening i arbeidstiden
 • felles lunsjordning
 • gode muligheter for å utvikle seg innenfor organisasjonsarbeid
 • mulighet til å delta på kurs relevante for stillingen

Stillingen er på 100% og lønnes etter statens satser, lønnstrinn 33. En del kvelds- og helgearbeid må medregnes. Stillingen er finansiert gjennom statlige prosjektmidler, og en videreføring av stillingens størrelse er avhengig av videreføringen av disse midlene.

Tiltredelse: Snarest mulig/etter avtale.

Eventuelle spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til administrasjonsleder i Skeiv Ungdom, Åsmund Forbech Holst, på e-post asmund@skeivungdom.no eller tlf. 473 95 011.

Søknad med CV sendes innen 31.05.2020 på e-post til jobb@skeivungdom.no, og merkes «Søknad prosjektkoordinator UT». Attester og vitnemål vil bli etterspurt ved eventuelt intervju. Intervjuer er planlagt gjennomført i juni.

Publisert 11. mai 2020

Topp