ForsidenUtlysningerProsjektkoordinator

Skeiv Ungdom søker prosjektkoordinator

Utlysning fra: Skeiv Ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 04.07.2021
HeltidProsjektstilling

Skeiv Ungdom søker prosjektkoordinator for pilotprosjektet “Restart fritid – ung og skeiv på fritiden” Vil du jobbe med å bygge et tilbud der frivillige møter ungdom på fritidsarenaer med normkritiske workshops som kjønn og seksualitet? Bli vår nye kollega!

Om stillingen

“Restart Fritid – ung og skeiv på fritida” er et prosjekt rettet mot fritidssektoren for å bedre levekårene til unge skeive i Oslo og Viken. Prosjektet er et ettårig pilotprosjekt finansiert av Stiftelsen Dam. Gjennom workshops på fritidsarenaer for ungdom skal prosjektet opplyse om og synliggjøre mangfoldet av kjønn og seksualiteter, samt jobbe mot mobbing og diskriminering.

Som prosjektkoordinator skal du ta over ansvaret for, samt jobbe med styrking og videreutvikling av vår frivilligbase tilknyttet Restart, og du skal utvikle modeller og verktøy for å holde kurs og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold på fritidsarenaer for unge. Prosjektet vil bygge på vårt normkritiske metodemateriale som vi bruker til undervisning i skolen, som du kan lese her: https://drive.google.com/file/d/1ziMkyjd0YbJ_2Rz9NqtyHb5B_ZMNsKv4/view

Stillingen vil inngå i Skeiv Ungdoms sekretariat og svarer til daglig leder. Du vil jobbe på vårt hovedkontor i Oslo sentrum sammen med våre øvrige ansatte. Kontorene våre er universelt utformet.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • utvikle workshops om kjønn, seksualitet og mangfold
 • videreutvikle og styrke vår frivilligbase i tiltaket “Restart”, herunder skape system for rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige
 • planlegge og gjennomføre kurs for frivillige
 • koordinere arbeidet med prosjektets faggruppe og referansegruppe
 • søke og rapportere på økonomiske midler

Du må

 • ha erfaring med, og god forståelse for, frivillighet og organisasjonsarbeid – helst innen barne- og ungdomsorganisasjoner
 • ha kunnskap om kjønns- og seksualitetsmangfold
 • ha erfaring med å holde workshops/undervisning for barn og unge, eller annen relevant pedagogisk kompetanse
 • kunne jobbe både individuelt og i team, og derfor være initiativrik, selvstendig og ha gode samarbeidsevner
 • ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • ha erfaring med prosjektarbeid
 • ha gode organisatoriske evner, og med det kunne strukturere og holde oversikt over de forskjellige arbeidsoppgavene

Det er en fordel om du har

 • relevant utdanning (eks. pedagogikk, prosjektledelse, administrasjon e.l.)
 • kunnskap om normkritikk som metode
 • erfaring med søknadsskriving og rapportskriving
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønnskarakteristika og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle relasjoner og uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert, og ingen får privilegier i samfunnet på bakgrunn av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, kjønnskarakteristika eller seksualitet. Skeiv Ungdom er for mangfold og mot diskriminering.

Skeiv Ungdoms arbeider for at de ansatte skal gjenspeile det mangfoldet vi representerer og jobber for som organisasjon. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss – uavhengig av etnisk bakgrunn, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell identitet, religion eller alder. Vi oppfordrer særlig rasifiserte personer (ofte omtalt som etniske minoriteter) og/eller personer med nedsatt funksjonsevne til å søke. Vi tilrettelegger arbeidsplassen etter behov.

Hos oss i Skeiv Ungdom får du

 • jobbe sammen med unge, engasjerte og dyktige kollegaer, tillitsvalgte og frivillige
 • et meningsfullt, fleksibelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid med kjernetid mellom kl. 10 og 14, samt mulighet for hjemmekontor etter avtale
 • en universelt utformet arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum
 • tilgang til treningsrom og trening i arbeidstiden
 • felles lunsjordning
 • mulighet til å delta på kurs relevante for stillingen

Stillingen er på 100% og lønnes etter statens satser, lønnstrinn 33. Noe kvelds- og helgearbeid må medregnes. Stillingen er finansiert gjennom prosjektmidler, og har en tentativ sluttdato 31. juli 2022. Om ønskelig vil vi søke om en videreføring av prosjektet.

Tiltredelse: månedsskiftet august/september 2021

Eventuelle spørsmål til stillingen kan rettes til daglig leder i Skeiv Ungdom, Åsmund Forbech Holst, på e-post asmund@skeivungdom.no eller tlf. 473 95 011, eller til styreleder i Skeiv Ungdom, Odd Thomassen, på e-post odd@skeivungdom.no eller tlf. 465 42 669.

Søknadsbrev og CV sendes innen 4. juli 2021 på e-post til jobb@skeivungdom.no, og merkes “Søknad prosjektkoordinator Restart fritid”. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved eventuelt intervju. Vi planlegger å gjennomføre intervjuer i uke 27.

Siden vi er en organisasjon som jobber spesifikt med barn og ungdom vil vi be personen vi ansetter om å fremvise forenklet politiattest.

Publisert 18. juni 2021

Topp