ForsidenUtlysningerProsjektkoordinator for «ALLEMED i kommuner»

ALLEMED søker prosjektkoordinator for «ALLEMED i kommuner»

Utlysning fra: ALLEMED

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 19.02.2017
HeltidProsjektstilling

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) er et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, foreninger og fagmiljøer. Vi har som mål å belyse norsk fattigdom og bekjempe utenforskap blant barn og unge. Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra Røde Kors, Norges Idrettsforbund, KFUK-KFUM, Redd Barna, Frelsesarmeen, Voksne for barn og Kirkens Bymisjon. Våren 2016 lanserte NDFU verktøyet ”ALLEMED”. ALLEMED er et gratis samtale- og handlingsverktøy som skal gjøre det lettere for lokale ledere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva lokale lag/foreninger/grupper kan gjøre for å inkludere alle i sine aktiviteter. Verktøyet og ALLEMED-metodikken skal nå videreutvikles slik at det også kan brukes i offentlig sektor.

Vi søker en dyktig prosjektkoordinator til å lede NDFUs arbeid med å utvikle, tilpasse og implementere ALLEMED-verktøyet til bruk i kommuner. ALLEMED-verktøyet har vist seg svært effektivt til bruk i frivilligheten og NDFU ønsker nå å utvide prosjektet for å stimulere til økt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor. Gjennom dette arbeidet skal NDFU bidra til at fritidserklæringens mål nås lokalt.
Fritidserklæringen skal sikre at kommuner, frivilligheten og staten går sammen om en felles innsats for at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. Med denne stillingen vil NDFU bidra til å utvikle samarbeid mellom kommune og frivillighet.

Prosjektkoordinator vil også ha ansvar for daglig drift, kontakt med, og oppfølging av, samarbeidspartnere og rapportering på prosjektet. Stillingen utlyses for en prosjektperiode på ett år, 100% stilling, tiltredelse ønskes så snart som mulig.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prosessen med å utvikle og tilpasse ALLEMED-metodikk og verktøy til bruk i kommuner
 • Promotere ALLEMED-metodikk og verktøy i ulike kommuner i Norge og sikre tilslutning til prosjektet
 • Lede NDFUs arbeid med å utarbeide forslag til modeller for hvordan fritidserklæringens mål kan nås lokalt.
 • Ansvar for prosjektregnskap og rapportering til eksterne bidragsytere
 • Løpende oppgaver tilknyttet prosjektet

Kvalifikasjoner

 • Kjennskap til relevante etater og prosesser på kommunalt nivå
 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring fra kommunal og/eller frivillig sektor er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Egenskaper

 • Dyktig relasjonsbygger
 • Gode kommunikative egenskaper
 • Selvstendig og serviceinnstilt
 • Identifiserer deg med NDFUs målsetninger og verdier
 • Trives både med drifts- og utviklingsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Spennende utviklingsmuligheter
 • Et stort nettverk av fagpersoner og støttefunksjoner gjennom tilknyttede organisasjoner
 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Norges KFUK-KFUM står på vegne av NDFU som formell arbeidsgiver og har ansvar for daglig oppfølging av prosjektkoordinator. Kontorplass er ved organisasjonens hovedkontor i Oslo, Grubbegata 4.

Ta gjerne kontakt med prosjektkoordinator Håvard Skjerdal, tlf. 97788173 eller programutvikler i KFUK-KFUM Øivind Mehl Landmark, tlf. 41400720 for mer informasjon om stillingen. Se også www.allemed.no.

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Tiltredelse 1. april eller etter avtale.

Publisert 30. januar 2017

Topp