ForsidenUtlysningerProsjektkoordinator for Forandringshuset Haugesund

Norges KFUK-KFUM søker prosjektkoordinator for Forandringshuset Haugesund

Utlysning fra: Norges KFUK-KFUM

Sted: Haugesund
Søknadsfrist: 13.08.2017
HeltidProsjektstilling

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfull aktivitet for barn og unge? Vil du kjempe for alle barn og unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på sosialt arbeid og inkludering, og har som ambisjon å bli en ledende aktør på det forebyggende feltet. Nå søker vi deg som vil være med på reisen mot å realisere våre mål.

Forandringshuset er til for å svare på barn og unges behov. Vårt viktigste oppdrag er å bygge åpne, trygge fellesskap, der barn og unge kan være seg selv og leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi kjemper for alle unges rett til å leve som hele mennesker, og jobber særlig med å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap.

Forandringshuset ble i 2016 etablert i Haugesund og på Grønland i Oslo. Det er igangsatt en rekke prosjekter med fokus på meningsfull fritidsaktivitet, kulturarbeid, integrering, utvikling av unge ledere og frivillige, sosialt entreprenørskap m.m. Prosjektporteføljen er i rask utvikling og Forandringshuset er i dialog med en rekke aktører om etablering av nye Forandringshus rundt om i Norge.

KFUK-KFUM har ledig stilling som Prosjektkoordinator (100 % prosjektstilling ut 2019 med mulighet for videreføring).

KFUK-KFUM vil videreutvikle Forandringshuset i Haugesund. Forandringshuset i Haugesund er et aktivitetssenter som i stor grad drives av frivillige. På Forandringshuset ønsker vi å videreutvikle et bredt tilbud for ungdom under overskriftene fritidsinteresser, sosialt engasjement og utdanning. Som prosjektkoordinator vil du være sentral i og virkeliggjøre Forandringshusets visjon: Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden.

For stillingen:

 • Du har god kompetanse og erfaring i prosjektledelse, inklusiv utforming av søknader og rapportering.
 • Du er innovativ og ideskapende og evner å gjennomføre i henhold til mål og strategiplaner.
 • Du har gode kommunikasjonsevner og trives med å bygge gode team og relasjoner.

Forandringshuset sin aktivitet gjennomføres i hovedsak i lokalene til KFUK-KFUM Haugesund.
Prosjektkoordinatoren vil være sentral i arbeidet for å få flere deltakere med i fritidsaktiviteter og felleskap som bekrefter barn og ungdoms egenverdi. Du skal også jobbe for medlemsvekst og inntektsbringende programaktivitet.

Dette er noe av det vi ser etter:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra/god kjennskap til prosjektledelse
 • Forståelse for frivillighet og frivillig sektor
 • Evner å ha ryddig økonomistyring
 • At du er trygg på ideologien til Norges KFUK-KFUM
 • At du har evne til å engasjere og motivere både gjennom nettverk og byggende team

Vi tilbyr:

 • Arbeidsfellesskap med dyktige, dedikerte og engasjerte medarbeidere
 • Utfordrende jobb for deg som er engasjert, initiativrik og løsningsorientert
 • Lønn etter Norges KFUK– KFUM sitt regulativ

Søkere må kunne identifisere seg med Norges KFUK-KFUM sin visjon, ideologi og verdier. Politiattest vil bli etterspurt. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

KFUK-KFUM er en landsdekkende kristen barne- og ungdomsorganisasjon med 18 000 medlemmer og 550 enheter.
Formålet til KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. KFUK-KFUM er en del av en global kvinne og ungdomsbevegelse gjennom vår tilknytning til YWCA og YMCA.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720 for mer informasjon om stillingen.
Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Søknadsfrist er 13. august.

Publisert 24. juli 2017

Topp