ForsidenUtlysningerProsjektkoordinator for inkludering og frivillighet

Norges KFUK-KFUM søker prosjektkoordinator for inkludering og frivillighet

Utlysning fra: Norges KFUK-KFUM

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 06.09.2020
HeltidFast stilling

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter for unge mennesker? Vil du kjempe for alle unges rett og mulighet til å leve og utvikle seg som hele mennesker? Forandringshuset er KFUK-KFUM sin storsatsing på forebyggende arbeid og inkludering, og har som ambisjon å bli en ledende aktør på det forebyggende feltet i Norge.

Forandringshuset kjemper for alle barn og unges rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vårt arbeid er kontinuerlig i forandring for å sikre at det vi gjør svarer på barn og unges behov. Forandringshuset er åpent for alle som vil delta, uavhengig av kjønn, seksuell- og religiøs identitet, etnisitet, nasjonalitet og økonomisk situasjon. Vi er radikale på samarbeid og jobber for å samle gode krefter til det beste for barn og unge. Vi er til for alle unge og jobber særlig med å inkludere de av oss som av ulike grunner opplever utenforskap.

Forandringshuset ble etablert i 2016 og har nå aktivitet i Haugesund, på Karmøy, på Grønland og Holmlia i Oslo, i Bærum, i Drammen og i Bergen, og flere nye Forandringshus er under etablering. Vi når årlig mer enn 10.000 barn og unge og er i rask vekst. En av våre største satsinger handler om å sikre alle barn og unges rett og mulighet til å delta aktivt i kultur- og fritidsaktivitet. Med støtte fra Bufdir tilbyr vi et bredt spekter av aktiviteter i alle skolens ferier, og i minimum 20 helger på alle våre Forandringshus, med mål om at barn og unge skal få gode opplevelser og finne en vei inn i en meningsfull fritidsaktivitet.

Nå søker vi deg som vil være med å koordinere og videreutvikle vårt omfattende aktivitetstilbud for barn og unge på Forandringshus rundt om i Norge og slik bidra til å oppfylle vår visjon:
“Vi løfter frem unges engasjement og tar deres drømmer på alvor. Vi skaper åpne og trygge fellesskap hvor unge deltar og har innflytelse. Vi gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden!”

Om stillingen

Arbeidssted er KFUK-KFUMs lokaler i Oslo sentrum (Grubbegata 4). Stillingen er plassert i Forandringshusets fagstab og vil i det daglige ledes av virksomhetsleder for Forandringshuset Norge.

Oppdrag og arbeidsoppgaver

Vi søker deg som brenner for at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Ditt hovedansvar vil være å lede, koordinere og videreutvikle Forandringshusets ferie- og helgetilbud i samspill med lokale prosjektkoordinatorer og vår fagstab. Stillingen har bl.a. ansvar for

 • Veilede og legge gode rammer for lokalt ansatte og frivillige som i all hovedsak står for gjennomføring av aktivitetene
 • Utvikling og gjennomføring av kurs, samt utvikling av metodemateriell for ansatte og frivillige i samarbeid med andre fagstillinger i Forandringshuset
 • Søknader og rapportering til Bufdir og andre bidragsytere, inkl. arbeid med budsjett, prognoser og regnskap for å sikre at midler brukes i tråd med tildelingskriterier og prosjektets målsettinger
 • Bidra til den helhetlige utviklingen og driften av KFUK-KFUM Forandringshuset

Kvalifikasjoner

Du har:

 • Relevant høyere utdannelse og/eller dokumentert realkompetanse
 • Erfaring med prosjektledelse og utviklingsarbeid
 • Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og trives i en rolle som koordinator og veileder
 • Dokumentert erfaring med søknads- og rapportskriving
 • God økonomisk forståelse og har erfaring fra arbeid med budsjett og regnskap
 • God kjennskap og stort engasjement for barn og unges leve- og oppvekstvilkår
 • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Egenskaper

 • Dyktig relasjons- og nettverksbygger
 • Jobber godt selvstendig og er strukturert og ryddig
 • Evner å se og spille på kollegaer og samarbeidspartneres fagkompetanse
 • Ønsker å ta ansvar og ledelse i strategisk utviklingsarbeid
 • Er lærevillig og ønsker å være i kontinuerlig utvikling
 • Identifiserer deg med KFUK-KFUM Forandringshusets arbeid, formål og verdier
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

I KFUK-KFUM ønsker vi at staben skal reflektere mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsgrad, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • En stilling i et sterkt faglig miljø med engasjerte kollegaer
 • Spennende utviklingsmuligheter.
 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Gyldig politiattest må fremlegges.

Ta gjerne kontakt med Virksomhetsleder i KFUK-KFUM Forandringshuset Norge, Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720, eller Prosjektkoordinator for inkludering og frivillighet, Dorthe Westgaard, tlf. 955 58 708 for mer informasjon om stillingen.

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no
Søknadsfrist er 6. september 2020

Publisert 20. august 2020

Topp