ForsidenUtlysningerProsjektkoordinator

Spire søker prosjektkoordinator

Utlysning fra: Spire

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 26.05.2020
DeltidProsjektstilling

Spire søker fast ansatt prosjektkoordinator i 30 % stilling fra august 2020! Prosjektkoordinatoren skal videreføre et undervisningsprosjekt hvor Spire samarbeider med videregående skoler om utdanning for bærekraftig utvikling (UBU).

Prosjektet består i å finne og samarbeide med skoler som ønsker å gjennomføre et flerfaglig undervisningsopplegg utviklet av Spire. Undervisningsopplegget er i dag for Vg1 og tar for seg bærekraftig utvikling med fokus på klimaendringene. Formålet er å utvikle handlekraftig ungdom med tro på egen påvirkningskraft, et positivt syn på at framtida lar seg påvirke og endre, og som er motivert for å være proaktive endringsagenter. Det er også et mål å utvide undervisningsopplegget for flere trinn.

Stillingen forutsetter god kjennskap til skolesystemet samt god evne til å strukturere eget arbeid og ta egne initiativ.​

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer, men er ikke begrenset til følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for daglig drift og progresjon av prosjektet
 • Rekruttering av nye og oppfølging av eksisterende samarbeidsskoler
 • Videreutvikle Spire sitt undervisningsmateriale om bærekraftig utvikling
 • Holde foredrag og undervisningsopplegg for både lærere og elever
 • Være Spires representant inn i referansegruppa for UBU i regi av Den Naturlige Skolesekken
 • Være ansvarlig for en honorert prosjektmedarbeider
 • Koordinere arbeidet mellom Spire og prosjektets samarbeidspartnere
 • Tilse at prosjektet får en god forankring internt i Spire gjennom å jobbe sammen med Spires frivillige
 • Noe søknadsskriving for å sikre videre finansiering av prosjektet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Kjennskap til skolesystemet og undervisning på videregående skole
 • Ønske om å arbeide med utdanning for bærekraftig utvikling
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Tilpasningsdyktig i møte med forskjellige samarbeidspartnere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Pågående eller avsluttet relevant utdanning (fortrinnsvis lærer, lektor eller PPU) er en fordel.
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge eller lærere er en fordel
 • Engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål
 • Liker et varierende arbeidstempo

Vi tilbyr

 • 30 % stilling med fast lønn (brutto årslønn 110 400 kr) fra august 2020.
 • Et variert, spennende og ungt arbeidsmiljø
 • Muligheten til å knytte kontakter internasjonalt og nasjonalt
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Muligheten til å være med å forme et svært spennende prosjekt og en organisasjon i utvikling
 • Arbeidssted på Miljøhuset i Oslo
 • Stillingen er fleksibel og er mulig å kombinere med studier. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. En del reising vil forekomme.

For mer informasjon kontakt Spire ved:
Leder Julie Rødje på e-post julie@spireorg.no eller telefon 413 04 335
Generalsekretær Mathias Berstad Malmgren på e-post mathias@spireorg.no eller telefon 480 33 207

Skriftlig søknad med CV sendes til post@spireorg.no innen 26. mai. Aktuelle kandidater innkalles til intervju i uke 22/23.

Publisert 6. mai 2020

Topp