ForsidenUtlysningerProsjektleder

Blå Kors Barn og ungdom søker prosjektleder

Utlysning fra: Blå Kors Barn og ungdom

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 25.10.2018
DeltidProsjektstilling

Blå Kors’ barne- og ungdomsorganisasjon Blå Kors Ung (BKU) har hovedfokus på rusforebyggende arbeid lokalt og påvirkningsarbeid nasjonalt. Vi har fysiske og sosiale aktiviteter, åpne møteplasser og speidergrupper. I tillegg har Blå Kors Ung internasjonalt arbeid. Se facebook.com/blakorsungnorge

Paulus og Sofienberg menighet har som motto «Åpen for alle» og holder til på populære Grünerløkka med en av byens vakreste kirker. Her er det lange tradisjoner for at alle er velkommen uansett alder, etnisitet og legning. Vi tror på kjærligheten for alle mennesker.

Alle trenger en base; et sted å komme tilbake til etter å ha møtt utfordringer. Et sted å samle krefter og bare være seg selv. BKU Oslo og Paulus og Sofienberg Menighet etablerer nå ‘BaseCamp Løkka’ på Grünerløkka, og søker i den anledning en prosjektleder.

Vi tilbyr 50 % prosjektstilling frem til 01.03.19, med ønske om forlengelse etter oppstartsperioden.

Drift av BaseCamp Løkka baseres hovedsakelig på frivillig innsats, og du må derfor ha erfaring i å rekruttere, utvikle og beholde Tidgivere.

Vårt mål er at unge opplever økt mestring via en trygg base, og at de får et eierforhold til tilbudet som de selv er med på å forme. For å oppfylle vårt mål må prosjektlederen ha stort pågangsmot, være involverende og kunne utarbeide og gjennomføre planer.

For å fostre inkludering og felleskap vil BaseCamp Løkka ønske ungdom med ulik bakgrunn velkommen. I oppstarten satses det på aldersgruppen 13 – 15 år.

Vi ønsker å inngå ytterligere samarbeid med ulike tros- og livssynssamfunn, samt andre relevante aktører som blant annet bydelen. Som prosjektleder må du derfor i holdning og handling vise at BaseCamp Løkka er åpen for alle, og kunne omgås både deltakere og samarbeidspartnere uavhengig av etnisitet, legning og religiøs/politisk overbevisning.

På sikt vil vi ha et ung-til-ung samarbeid mellom BaseCamp Løkka og Blå Kors’ ungdomsarbeid i Kisumu, Kenya.
Du vil være ansatt i BKU Oslo og referere til styreleder, men være tett tilknyttet representant fra Paulus og Sofienberg Menighet i utførelsen av det daglige arbeidet.
Vi tilbyr utfordrende og utviklingsorienterte oppgaver med stort handlingsrom – en unik mulighet for deg med et stort samfunnsengasjement. Du får lokal støtte, samtidig som du kan trekke på bred kompetanse fra organisasjonene som er tilknyttet prosjektet.

Tiltredelse snarest med lønn etter avtale.

Ta gjerne uforpliktende kontakt med styreleder Torill Pallesen i BK Ung Oslo, mobil 404 17 750 eller e-post torill.pallesen@blakors.no, eller sognediakon Ole-Jørgen Andersen i Paulus og Sofienberg menighet, mobil 456 00 321 eller e-post oa228@kirken.no.

Publisert 3. oktober 2018

Topp