ForsidenUtlysningerProsjektleder for AKKS Nord

AKKS Norge søker prosjektleder for AKKS Nord

Utlysning fra: AKKS Norge

Sted: Nordland, Troms, Finnmark
Søknadsfrist: 01.09.2017
DeltidProsjektstilling

AKKS Norge er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for en bedre balanse i norsk musikkliv. Vårt formål er ”å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet” og musikkopplæring er kjernen i AKKS sin virksomhet.

Som en barne- og ungdomsorganisasjon er vår primærmålgruppe jenter under 26 år, men organisasjonen er åpen for alle som ønsker å lære mer eller engasjere seg i musikk, i konsertarrangering, i frivillighet, i likestilling og i likeverd.

AKKS Norge har avdelinger i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim som alle arrangerer instrument- og bandkurs, workshops og seminarer, konserter og arrangementer og drifter egne øvingslokaler. Organisasjonen består i dag av mer enn 1600 medlemmer og nærmere 100 band.

Vi søker prosjektleder for AKKS Nord-Norge

AKKS Norge søker en engasjert og selvstendig person som skal lede arbeidet med å opprette en AKKS avdeling i Nord-Norge.
Arbeidet vil bestå av å kartlegge mulige samarbeidspartnere og miljøer og arbeide frem en plan for etablering av en eller flere lokale AKKS-avdelinger i Nord-Norge, blant annet ved å sikre finansiering, bemanning og medlemsrekruttering.
Her har du mulighet til å bygge en eller flere arbeidsplasser og skape et nytt miljø for barn, unge og musikkinteresserte.

Stillingen er beregnet til ca 20% med 6 måneders varighet, men med mulighet for forlengelse for rette vedkommende og forutsatt videre drift.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Engasjement i barn, ungdom og likestillingsarbeid
 • God kjennskap til musikklivet, fritidstilbud og organisasjonslivet
 • Lokalkunnskap om Nord-Norge er en forutsetning
 • Evne til å skape gode relasjoner og bygge nettverk
 • Søknadsskriving
 • Økonomiforståelse
 • Selvstendig og selvdreven
 • Minimum utdanning bachelornivå, men relevant erfaring kan veie opp.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby:

 • Spennende arbeidsoppgave og stor grad av påvirkningsmuligheter – Muligheten til å skape din egen arbeidsplass
 • Nettverk og et hyggelig miljø
 • Kurs og kompetanseheving intern i organisasjonen
 • Lønn etter avtale

Søknadsfrist 1.september – søknader sendes til akks@akks.no og merkes «Prosjektleder AKKS Nord-Norge». 
Tiltredelse snarest

Publisert 21. august 2017

Topp