ForsidenUtlysningerProsjektleder

Unge funksjonshemmede søker prosjektleder

Utlysning fra: Unge funksjonshemmede

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 21.08.2017
HeltidProsjektstilling

Vil du belyse diskriminering i arbeidslivet?

I denne stillingen skal du ha ansvar for et prosjekt som skal kartlegge dobbeldiskriminering av personer med funksjonsnedsettelser i arbeidslivet.

De viktigste oppgavene i stillingen er

 • Lede og gjennomføre prosjektet «Dobbeltdiskriminert i møte med arbeidslivet?»
 • Gjennomføre dybdeintervjuer og spørreundersøkelser, gjennomgå forskning og kartlegge aktører på feltet, og finne gode eksempler blant arbeidsgivere.
 • Formidle kunnskap fra prosjektet i ulike kanaler, som rapporter, seminar, skrivekonkurranse, foredrag og kronikker.
 • Økonomistyring, kontakt med våre medlemsorganisasjoner og rapportering.
 • Deltakelse på konferanser og seminarer.
 • Medansvar for å utvikle nye prosjektsøknader.

I 2018 kan et eller flere nye prosjekter på feltet komme til.

Stillingen er selvstendig, men innebærer nært samarbeid med de ansvarlige for det politiske og organisatoriske arbeidet i organisasjonen. Du vil arbeide tett på kolleger som jobber med prosjekter på helse-, arbeidslivs- og velferdsfeltet.

Noe kvelds- og helgearbeid og enkelte reiser må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Du har høyere utdanning på minst bachelornivå.
 • Du har erfaring innen kvalitativ og kvantitativ metode og analysering av store mengder data.
 • Fordel om du har relevant organisasjonserfaring, for eksempel fra en ungdoms- og/eller brukerorganisasjon.
 • Fordel om du har koordinert ulike typer arrangementer og jobbet med søknads- og rapportskriving.
 • Du har kanskje erfaring med å lede prosjekter eller prosesser.
 • Du skriver godt, har interesse for forskningsformidling og evne til nettverksbygging.
 • Bakgrunn fra arbeidslivs-, likestillings-, helse- og velferdsfeltet, gjerne også ungdomsmedvirkning, er en fordel, men ikke et krav.

Egenskaper

 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner.
 • Vi er overbevist om at tidligere ledere beskriver deg som engasjert, nøyaktig og pålitelig.
 • Som en av syv ansatte tror vi at du går inn for å være en lagspiller og bidra positivt til kontormiljøet.

Vi tilbyr

 • en jobb med mening
 • engasjerte og dyktige kolleger
 • et arbeidsmiljø tett på samfunnsdebatten
 • sentrale, tilgjengelige og tidsriktige arbeidslokaler i Oslo sentrum
 • lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 46±49 i statens regulativ
 • fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene

Stillingen er midlertidig, med stillingsstørrelse 100 % fram til 28. februar 2018. Det er mulighet for forlengelse. Oppstart 1. oktober 2017.

Vi tilrettelegger gjerne arbeidsvilkårene og arbeidsplassen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

Unge funksjonshemmede er IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.

Send søknad på maks én A4-side og CV på e-post til post@ungefunksjonshemmede.no senest 21. august 2017. Skriv “Søknad, prosjektleder arbeidsliv” i emnefeltet.

Vil du vite mer om stillingen og om Unge funksjonshemmede, eller om hvordan vi kan tilrettelegge for søkere med nedsatt funksjonsevne eller spesielle behov?

Ta kontakt med generalsekretær Synne Lerhol på telefon 480 93 590, eller styreleder Camilla Lyngen på telefon 918 46 984.

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Siden 1980 har vi jobbet for deltakelse og likestilling for funksjonshemmet ungdom. I dag er vi en sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Se også www.ungefunksjonshemmede.no for mer informasjon.

Publisert 2. august 2017

Topp