ForsidenUtlysningerProsjektleder/utreder

Tax Justice Network Norway søker prosjektleder/utreder

Utlysning fra: Tax Justice Network Norway

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 01.06.2017
HeltidProsjektstilling

Finans- og verdipapirforetak møter strenge krav for å kjenne sin kunde i henhold til hvitvaskingsloven. Men hva er tilstrekkelig dokumentasjon for å møte disse forpliktelsene? Det finnes ikke klare retningslinjer for hvordan slik kundekontroll skal gjennomføres i praksis. Dette har ført til stor usikkerhet blant de som håndhever regelverket, og en svært varierende kundekontroll.

Vi søker en prosjektleder for et prosjekt som skal føre til bedre etterlevelse av Hvitvaskingsloven på dette området. Prosjektet skal resultere i en rapport med anbefalinger som vil gi støtte og veiledning til ansatte i bank, revisjon og andre som skal håndheve hvitvaskingsregelverket.

Prosjektet skal samle erfaringer, kunnskap og innspill fra de som i dag arbeider med kundekontroll blant rapporteringspliktige foretak. Best practice skal samles i en rapport som skal bidra til en standardheving og profesjonalisering av kontrollarbeidet.

Prosjektpartnere er Tax Justice Network – Norge (TJNN) og Norsk Øko-Forum, Finans Norge og Revisorforeningen. Prosjektet er finansiert av Finansmarkedsfondet.

Oppgaver

Prosjektlederen vil være ansvarlig for utredningsarbeidet og utarbeidelsen av rapporten.
 • Generelt planleggings- og koordineringsarbeid i forbindelse med prosjektet
 • Gjennomgang av relevant lovverk og anbefalinger fra Finanstilsynet
 • Planlegge og utforme undersøkelsesopplegg
 • Gjennomføre intervjuer hos rapporteringspliktige foretak
 • Bidra til planlegging og gjennomføring av workshop
 • Utarbeide »verktøy» på bakgrunn av analyse og intervjuer, i samarbeid med prosjektpartnerne og andre
 • Publisere og formidle resultater for prosjektet, i samarbeid med prosjektpartnerne
 • Bidra til faglig utvikling hos prosjektpartnerne på området

 Kompetanse og erfaring

 • Erfaring fra utredningsarbeid eller forskningsarbeid
 • Økonomifaglig utdanning eller erfaring er ønskelig
 • Kjennskap til hvitvaskingsregelverket er ønskelig
 • Erfaring fra prosjektledelse er ønskelig

 Personlige egenskaper

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode analytiske evner
 • God på dialog og intervjuer
 • Evne til å ta initiativ og vise engasjement
 • Evne til å arbeide selvstendig  

Betingelser

Prosjektlederen vil inngå som en del av TJNNs daglig arbeidsmiljø og ha kontorplass i våre lokaler i Oslo sentrum.
Varighet: Fulltid (100%) i 9 måneder.
Lønn: Lønn etter avtale. Fleksibel arbeidstid og avspasseringsordning.
 
Innsendelse av søknad og spørsmål gjøres via utlysningen på Finn.no

Publisert 19. mai 2017

Topp