ForsidenUtlysningerProsjektmedarbeider

KFUK-KFUM/ALLEMED søker prosjektmedarbeider

Utlysning fra: KFUK-KFUM/ALLEMED

Sted: Oslo
Søknadsfrist: 15.04.2018
HeltidProsjektstilling

ALLEMED – Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) søker prosjektmedarbeider(e) (2 x 50 % stilling eller muligens 1 x 100 % stilling).

NDFU er et bredt fellesinitiativ bestående av norske frivillige organisasjoner, foreninger og fagmiljøer. Vi har som mål å belyse norsk fattigdom og bekjempe utenforskap blant barn og unge. Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av representanter fra Røde Kors, Norges Idrettsforbund, KFUK-KFUM, Redd Barna, Frelsesarmeen, Voksne for barn, Kirkens Bymisjon og Frivillighet Norge.

ALLEMED for kommuner

Våren 2018 lanserte NDFU verktøyet ”ALLEMED for kommuner”, som et svar på Fritidserklæringen. Fritidserklæringen er signert av regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner, og har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i én organisert fritidsaktivitet. ALLEMED er et gratis samtale- og handlingsverktøy som skal gjøre det lettere for kommunen å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hvordan kommunen kan jobbe innad og sammen med frivilligheten for å sikre at barns rett til å delta i fritidsaktivitet blir ivaretatt.

Vi søker to dyktige prosjektmedarbeidere i 50 % stilling, evt. 1 medarbeider i 100 % stilling, for å bidra inn i prosjektet ALLEMED.
Prosjektmedarbeidernes hovedoppgave er å implementere ALLEMED-verktøyet for bruk i kommuner, og bidra til samarbeid mellom kommune og frivillighet. Medarbeiderne vil ha ansvar for å følge opp kommuner, reise ut i kommuner for å arrangere ALLEMED-samlinger, samt etterarbeid knyttet til prosessene som er gjennomført i hver kommune. Samlet skal ALLEMED-staben besøke 40 kommuner i prosjektperioden.

I løpet av prosjektperioden skal ALLEMED-staben både arrangere en egen konferanse, og bidra inn på en rekke andre arrangement. I tillegg skal det skje en ekstern evaluering av arbeidet og en revidering av verktøyet. Prosjektmedarbeiderne vil bidra inn i dette arbeidet samt ha andre administrative oppgaver, i samhandling med prosjektleder.
Stillingene utlyses for en prosjektperiode som avsluttes 31.mars 2019.
Tiltredelse ønskes så snart som mulig, senest starten av august.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre ALLEMED-samlinger i kommuner
 • Oppfølging med kontaktperson i aktuelle kommuner i for- og etterkant av samling
 • Promotere ALLEMED i aktuelle fora
 • Bidra i evaluering- og revideringsarbeid
 • Løpende oppgaver tilknyttet ALLEMED/NDFU

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse
 • Relevant erfaring fra kommunal og/eller frivillig sektor er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper, med god skriftlig og muntlig formidlingsevne

Egenskaper:

 • Dyktig relasjonsbygger
 • Gode kommunikative egenskaper
 • Selvstendig og serviceinnstilt
 • Identifiserer deg med NDFUs målsetninger og verdier
 • Trives både med drifts- og utviklingsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Spennende utviklingsmuligheter
 • Et stort nettverk av fagpersoner og støttefunksjoner gjennom tilknyttede organisasjoner
 • Lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger

Reisevirksomhet må påregnes da ALLEMED-staben samlet skal besøke 40 kommuner i løpet av prosjektperioden.
Norges KFUK-KFUM står på vegne av NDFU som formell arbeidsgiver og har ansvar for daglig oppfølging av prosjektkoordinator. Kontorplass er ved organisasjonens hovedkontor i Oslo, Grubbegata 4.
Ta gjerne kontakt med prosjektleder Kristin Kaldestad Urrang, tlf 91333243 eller fung. programsjef i KFUK-KFUM Øivind Mehl Landmark, tlf. 414 00 720 for mer informasjon om stillingen. Se også www.allemed.no.
Søknadsfrist er 15. april.
Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no

Publisert 23. mars 2018

Topp